Categorie Archieven Wft

27 aug

Misverstanden over toetsingen

WftWith 0 comments

De betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een gezonde financiële sector. Daarom toetst DNB alle beleidsbepalers op deze punten. Duidelijkheid en transparantie over dit toetsingsproces voorkomt misverstanden. Het is jammer als door misverstanden goede kandidaten wegblijven. Hieronder de meest voorkomende misverstanden. 1. Zonder ervaring in de sector kun je geen commissaris

Lees Verder
26 mei

Branche gaat € 40 mln meer betalen voor toezicht

Nieuws, WftWith 0 comments

Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat levert de overheid een besparing van € 40 mln op. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf € 2,5 mln per toezichthouder per jaar

Lees Verder
26 mei

Verantwoord besturen

Nieuws, WftWith 0 comments

Joanne Kellermann was 15 mei jongstleden de keynote speaker op het 16de PBM Symposium, dat dit jaar Verantwoord Besturen als thema had. Zij besprak in haar speech wat verantwoord besturen volgens haar inhield en benadrukte hoe essentieel die bestuursvorm was voor het herstel van vertrouwen. Lees haar speech.      

Lees Verder
02 apr

Solvency II, waar staan we nu?

Nieuws, WftWith 0 comments

De komende maanden biedt EIOPA een aantal technische standaarden en richtsnoeren ter consultatie aan de markt aan. Begin april start de consultatie van de eerste set technische standaarden. Miguel van den Heuvel is als beleidsmedewerker namens DNB actief betrokken bij de totstandkoming van de Europese regelgeving. Op 11 maart is de Omnibus 2 richtlijn goedgekeurd

Lees Verder
28 mrt

Solvency II wordt 1 januari 2016 van kracht.

Nieuws, WftWith 0 comments

Solvency II beschermt consumenten tegen mogelijke solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars, door het risico dat verzekeraars lopen transparant in kaart te brengen.Uitganspunt is de klant, polishouder, staat centraal. Solvency II Op 13 november 2013 hebben het Europese Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de Omnibus II Richtlijn. De richtlijn stelt

Lees Verder
10 dec

DNB eist betere kwartaalrapportages van verzekeraars

Nieuws, WftWith 0 comments

DNB vindt dat verzekeraars hun kwartaalrapportages moeten verbeteren. De toezichthouder vergeleek de laatste kwartaalstaten van de afgelopen vier jaar met de jaarstaten. “Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel en grote verschillen zijn tussen deze kwartaalstaten en de jaarstaten. DNB vindt dat de kwaliteit van de kwartaalrapportage omhoog moet.” De verschillen tussen de

Lees Verder
02 dec

AFM presenteert Handboek Online Dienstverlening

Nieuws, WftWith 0 comments

FINANCIËLE DIENSTVERLENING – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een Handboek Online Dienstverlening uitgebracht. Volgens de toezichthouder moeten financiële dienstverleners het document vooral als een oproep zien om te onderzoeken hoe ze online nog beter op de behoefte van hun klant kunnen inspelen. Steeds meer consumenten regelen hun financiële zaken op het internet. Financiële ondernemingen

Lees Verder
13 nov

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

Nieuws, WftWith 0 comments

Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden. Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van

Lees Verder