Misverstanden over toetsingen

De betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een gezonde financiële sector. Daarom toetst DNB alle beleidsbepalers op deze punten. Duidelijkheid en transparantie over dit toetsingsproces voorkomt misverstanden. Het is jammer als door misverstanden goede kandidaten wegblijven. Hieronder de meest voorkomende misverstanden. 1. Zonder ervaring in de...

Branche gaat € 40 mln meer betalen voor toezicht

Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat levert de overheid een besparing van € 40 mln op. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf € 2,5...

Verantwoord besturen

Joanne Kellermann was 15 mei jongstleden de keynote speaker op het 16de PBM Symposium, dat dit jaar Verantwoord Besturen als thema had. Zij besprak in haar speech wat verantwoord besturen volgens haar inhield en benadrukte hoe essentieel die bestuursvorm was voor het herstel van vertrouwen. Lees haar speech.      

Gebruik klantgegevens moet veilig en in het belang van de klant zijn

Banken en verzekeraars moeten zich afvragen of het gebruik van klantgegevens in het belang van de klant is. Ook moeten zij zich afvragen of zij de veiligheid van de klantgegevens kunnen waarborgen. Dat zei AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren woensdag in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek ‘gebruik klantgegevens door banken’. De...

Solvency II, waar staan we nu?

De komende maanden biedt EIOPA een aantal technische standaarden en richtsnoeren ter consultatie aan de markt aan. Begin april start de consultatie van de eerste set technische standaarden. Miguel van den Heuvel is als beleidsmedewerker namens DNB actief betrokken bij de totstandkoming van de Europese regelgeving. Op 11 maart is...

Solvency II wordt 1 januari 2016 van kracht.

Solvency II beschermt consumenten tegen mogelijke solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars, door het risico dat verzekeraars lopen transparant in kaart te brengen.Uitganspunt is de klant, polishouder, staat centraal. Solvency II Op 13 november 2013 hebben het Europese Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de Omnibus...

DNB eist betere kwartaalrapportages van verzekeraars

DNB vindt dat verzekeraars hun kwartaalrapportages moeten verbeteren. De toezichthouder vergeleek de laatste kwartaalstaten van de afgelopen vier jaar met de jaarstaten. "Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel en grote verschillen zijn tussen deze kwartaalstaten en de jaarstaten. DNB vindt dat de kwaliteit van de kwartaalrapportage omhoog...

AFM presenteert Handboek Online Dienstverlening

FINANCIËLE DIENSTVERLENING – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een Handboek Online Dienstverlening uitgebracht. Volgens de toezichthouder moeten financiële dienstverleners het document vooral als een oproep zien om te onderzoeken hoe ze online nog beter op de behoefte van hun klant kunnen inspelen. Steeds meer consumenten regelen hun financiële zaken...

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden. Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en 'overige antecedenten'. Voorbeelden van 'overige antecedenten' zijn:...