Enquête t.b.v. AVV verklaring CAO door Minister van Sociale Zaken

Door Syta HamminkNieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

In de komende periode starten de cao-partijen WVNC, BGNU en Nardus een onderzoek dat moet leiden tot algemeen verbindend verklaren van de nieuwe cao uitvaartbranche. De besturen vragen u vriendelijk om uw medewerking. In het verleden hebben we dit ook gedaan met als positieve uitkomst dat de cao Uitvaartbranche voor alle werkgevers en werknemers in de uitvaartsector geldt. Of te wel, de cao is verbindend verklaard. Voor de huidige cao moet dit onderzoek opnieuw uitgevoerd worden in opdracht van de Minister van Sociale Zaken. We kunnen de uitkomsten ook gebruiken voor de volgende cao 2016. Wel zo praktisch.  Het invullen van de digitale vragen kost hooguit 5 minuten tijd. Uitvaartverenigingen of –ondernemingen die geen personeel in dienst hebben, worden ook nadrukkelijk opgeroepen om deel te nemen. De uitkomst wordt er namelijk positief door beïnvloed, zodat u het niet voor niks doet. AWVN voert dit onderzoek voor de branche organisaties uit en zal u per mail benaderen.

Het invullen van de enquête levert inzicht op in het aantal werknemers dat werkzaam is bij uitvaartwerkgevers die zijn aangesloten bij de branche organisaties Nardus, BGNU en  WVNC en bij niet georganiseerden. Deze uitkomst bepaalt of de Minister van Sociale Zaken de cao algemeen verbindend verklaard. Indien de cao algemeen verbindend wordt verklaard, ontstaat er een gelijk speelveld voor alle ondernemingen/verenigingen in de sector. Om verbindend verklaring te krijgen geldt onder andere de eis dat minimaal 60% van de werknemers in de totale sector werkzaam is bij de leden van de Federaties/Bonden van Nardus, WVNC en BGNU. Bovendien stelt het Ministerie eisen aan de hoogte van de respons op de enquêtes met het oog op betrouwbare uitkomsten. Vandaar dat uw deelname van groot belang is.

Wanneer u het verzoek ontvangt om de enquête in te vullen, dan vertrouwen wij erop dat u aan dit verzoek voldoet. En danken u alvast voor uw medewerking.

 AWVN
Jenny van Poortvliet