Gedragscode

Tijdens de Algemene Vergadering op 21 april 2018 is de Gedragscode vastgesteld. Wanneer u als bestuur van een uitvaartvereniging voldoet aan de Nardus Gedragscode dan weten uw leden dat u uw zaakjes goed op orde hebt.
Wanneer u lid bent van een uitvaartvereniging, vraag dan of het bestuur zich conformeert aan de Nardus Gedragscode.

Wellicht komen er nog enkele aanpassingen, deze worden besproken op de AV van 22 november 2018.

Klik hier voor de complete Nardus Gedragscode

PDF Download (PDF) Adobe Reader