Nardus-Norm

Tijdens de Algemene Vergadering op 24 november 2018 is de Nardus-Norm vastgesteld. Wanneer u als bestuur van een uitvaartvereniging voldoet aan de Nardus-Norm dan weten uw leden dat u uw zaakjes goed op orde hebt.
Wanneer u lid bent van een uitvaartvereniging, vraag dan of het bestuur zich conformeert aan de Nardus-Norm.

In het verleden phadden we over de Nardus Gedragscode. Nu deze volledig is en op een andere wijze wordt uitgezet, noemen we het de Nardus-Norm.

Klik hier voor de Nardus-Norm 

Voor vragen over de diverse onderdelen uit het handboek, verwijs ik u naar Nardus zaken (beschermd gedeelte)

PDF Download (PDF) Adobe Reader