Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31-10-2020

Voorzitter: Akke Vrijmoeth
Secretaris: Jelle Wesselius
Penningmeester: Rein Bouwman

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31-10-2020

Dagelijks bestuur +
Maria Luimstra, namens de Federatie Groningen
Jo Simons, namens de Limburgse Bond
Vacant, namens de Drentse Bond
Jetske van der Beek, namens de Friese Federatie

Schriftelijk contact loopt altijd via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering.
Het secretariaat is op wisselende tijden bereikbaar. Wanneer u geen gehoor krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in,
dan wordt u teruggebeld.

Secretariaat:
Jeanet Langman, Bergeend 31, 8322 CJ Urk, info@nardus.eu