Friesland

Secretariaat Friese Federatie:

Dhr. W. Kamminga
Skoallestritte 29
9291 BT De Westereen

verenigingen aangesloten bij de Friese Federatie zijn te benaderen via de website van de Friese Federatie.

Email : info@uitvaartfederatie.nl
Website : www.uitvaartfederatie.nl