Nuttige informatie

 1. Komt u na het overlijden van uw dierbare een oude polis tegen, dan kan het zijn dat deze is overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij. Probeer eerst eens Oude polissen. Denkt u dat uw dierbare ergens nog een verzekering heeft lopen, maar u weet niet waar en of dit inderdaad zo is dan kunt u dit navragen bij het Verbond van Verzekeraars.
 2. Nardus is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut. Hebt u een geschil met uw uitvaartorganisatie dit is aangesloten bij Nardus, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Stichting Klachteninstituut, Postbus 92, 5600 AB Eindhoven.
 3. De CAO Uitvaartbranche is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat iedereen, werkzaam in de uitvaartbranche zich aan deze CAO dient te houden. Hebt u vragen over de CAO of een klacht dan kunt u hiervoor terecht op Naleving CAO personeel in de uitvaartverzorging.
 4. Burgelijk Wetboek: Verenigingsrecht Burgelijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen 1. Algemene bepalingen 2. Verenigingen
 5. SOVU De SOVU is in 2010 opgericht en heeft vooral tot doel om voor werkgevers en werknemers in de branche subsidies aan te vragen en deze vervolgens te verstrekken aan werkgevers en werknemers in de sectorSOVU is één van de fondsen die het Agentschap SZW in mei 2011 heeft aangewezen als aanvrager en begunstigde van ESF-subsidie in de programmaperiode 2007-2013. De ingediende sectorale aanvraag is gebaseerd op geïnventariseerde bedrijfsopleidingsplannen.De toegezegde ESF-subsidie, om de eigen medewerkers te scholen, beloopt ruim 1 miljoen!Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor een ESF-bijdrage, voert u dan de ESF-subsidiescan uit of neemt u contact op met ons.
 6. De Academie voor Uitvaartzorg De Academie voor Uitvaartzorg verzorgt het complete onderwijsaanbod voor studenten die actief zijn of willen worden in de Uitvaartbranche.
 7. Uitvaartbranche De grootste online community voor uitvaart professionals.
 8. Uitvaartmedia dé onafhankelijke website voor de uitvaartprofessional.
 9. Rouwboeken
 10. Lintjes.nl Wanneer u een medewerker of bestuurslid wilt voordragen voor een lintje, dan moet er veel worden geregeld, Informatie hierover vindt u op lintjes.nl.
 11. Muziek voor moeilijke momenten Hier vindt u muziek die u wellicht aanspreekt t.b.v. de uitvaart
 12. Boeken voor moeilijke momenten Uw/jouw bijdrage aan de boekenhoek is welkom. Geef deze op via het formulier hieronder ‘Mijn boekentip is’.Onze boekenhoek is gevuld met boeken en artikelen die te maken hebben met verlies, rouw en verwerken. De bedoeling is een uitgebreide collectie op te bouwen, die je elk moment van de dag kunt doorbladeren.
 13. Condoleance via de website Nardus attendeert u graag op de volgende mogelijkheid van condoleren.Steeds meer mensen en vooral jongeren zitten regelmatig op internet. Daarom is er een site www.condoleance.nl waar u een condoleanceregister kunt aanmaken. Zowel het aanmaken van een condoleanceregister als het plaatsen van condoleances is helemaal gratis. Een register wordt 2 maanden bewaard. Nadien kunt u het verlengen, het register laten drukken of kosteloos bewaren op uw eigen computer. Als vereniging kunt u de nabestaanden hierop attenderen en na overleg het register voor hen aanmaken. Daarmee voegt u weer service toe aan uw pakket. Uiteraard kunt u het ook aan de nabestaanden zelf overlaten om een condoleanceregister te openen door hen hierop te attenderen.
 14. Na de uitvaart komt er nog veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan social media. Hier vindt u informatie hoe dit te verwijderen.
 15. Actuaris Nardus heeft een overeenkomst met dit bedrijf voor het verwerken en opstellen van een actuarieel rapport.
 16. RI&E Organisaties zijn verplicht een Risico, Inventarisatie en Evaluatie te hebben.
 17. Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen de regels uit de Arbocatalogus voor de uitvaart te worden gehanteerd.
 18. Lijst van gebruikte afkortingen.
 19. Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie. U kunt in uw werk te maken krijgen met een overledene die orgaan- of weefseldonor is geweest. Hebt u hier vragen over? De antwoorden staan in deze brochure.