Nardus-Norm voor de consument (voorheen Gedragscode)

Doel

De doelstelling van de Nardus-Norm  is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.

Aanleiding

De grotere spelers in de uitvaartbranche koppelen hun kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan het bezit van het keurmerk van de Stichting Keurmerk Uitvaartverzorging. De drempel om dit keurmerk te halen is voor kleine uitvaartondernemingen te hoog. Hierin spelen met name het aantal uitgevoerde uitvaarten op jaarbasis, functiescheiding, externe toetsen en kosten een belangrijke rol. Nardus-leden leveren al vele jaren sterk gepersonaliseerde uitvaartverzorging van een hoog kwaliteitsniveau.

Nardus-Norm

De leden van Nardus hebben de wens en zijn in staat om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening onderling te waarborgen door het maken van afspraken en deze afspraken ook onderling toetsbaar te maken. Deze set afspraken en het toetsingskader duiden we nader aan als de Nardus-Norm . Deze geldt als ondergrens. Inspanningen van Nardus-leden zijn er op gericht haar klanten kwaliteit te leveren, die verder gaat dan deze ondergrens.

Kaders

De Nardus-Norm omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg. Voorfinanciering (uitvaartpolissen, ledenkorting, deposito’s e.d.) en bijeenkomsten gericht op groepen belangstellenden, gericht op uitvaartvoorbereiding en rouwverwerking vallen hier niet onder.

Ombudsman

Met ingang van 2012 zijn de Algemene Voorwaarden aangepast met betrekking tot de geschillenregeling. Nardus maakt vanaf 2012 gebruik van de geschillenregeling van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Voor uitspraken van de Ombudsman gaat u naar: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Downloads

Jaarverslag 2017 bekijken

Jaarverslag 2016 bekijken

Jaarverslag 2015 bekijken

Jaarverslag 2014 bekijken

Jaarverslag 2013 bekijken

Jaarverslag 2012  bekijken 

Jaarverslag 2011 bekijken

Algemene voorwaarden bekijken

 

PDF Download (PDF) Adobe Reader