Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nardusstructuur

Nardus is de branchevereniging van de uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk.

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties is ontstaan na een fusie in 2007. In veel dorpen bestaat nog een uitvaartvereniging. Deze verenigingen bestaan al vele (soms meer dan 100) jaren. Zij zijn ontstaan uit het noaberschap.

Wat betekende dat de buren de uitvaart verzorgden, koffie werd geschonken door de buurvrouwen, de buurmannen waren dragers en één van de buren ging door het dorp om te vertellen dat er iemand was overleden, het aanzeggen. Die tijd ligt ver achter ons. Omdat huizen kleiner werden en het noaberschap verdween zijn er verenigingen ontstaan die deze taken hebben overgenomen. Vaak kwam er ook nog een aula.

Het werk dat gedaan moet worden wordt vaak nog (gedeeltelijk) door vrijwilligers gedaan. Voordeel van een uitvaart door de plaatselijke vereniging is dat de medewerkers bekend zijn met de gewoonten van het dorp en de mogelijkheden in het dorp. Inwoners van het dorp werden en worden lid van de uitvaartvereniging, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar meestal gratis zijn meeverzekerd.

Het is zeer verschillend per vereniging wat men ontvangt voor het lidmaatschap. Meestal dekt dit ook niet alle kosten en is het mogelijk om bij te verzekeren via een onafhankelijke uitvaartverzekeraar. Kijk eens bij onze ledenlijst of er bij u in de buurt nog een uitvaartvereniging actief is en informeer bij de vereniging wat het voordeel voor u zou kunnen zijn.

NARDUS maakt zich sterk voor de belangen van de uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk en die van de leden.

NARDUS zal met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties behartigen. NARDUS wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin.

NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 420.000 landgenoten, gebundeld in vier uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor ca. 350 uitvaartverenigingen) en eenentwintig individueel aangesloten uitvaartorganisaties.

NARDUS wil dat de consumenten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden. Daarom ontwikkelde zij de Nardus Norm.

Is uw vereniging nog geen lid, meldt u dan hier.