Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

secretariaat Bond van Uitvaartinstellingen in de provincie Limburg:

J. Simons
Gastersberg 18
6372 LA LANDGRAAF
045-5311786

Email : uitvaartverenigingeninlimburg@gmail.com


verenigingen in Limburg, aangesloten bij de Bond van Uitvaartinstellingen in Limburg zijn:

Holz begrafenis- en crematievereniging UA

Calbertsweg 151
6465 CD Kerkrade
045-5453787

Email: begrafenisverenigingholz@gmail.com
Website: www.begrafenisverenigingholz.nl
Koepel: Bond van uitvaartinst. Limburg


R.K. begrafenis- en crematiever. St Pietersrade

Postbus 444
6460 AK KERKRADE
045-5456368

Email : st.pietersrade@home.nl
Website : www.st-pietersrade.nl
Koepel : Bond van uitvaartinst. Limburg


Ond.begr.- en crematiever. Hulp en Steun u.a.

De Tichel 21
6374 NE LANDGRAAF
045-5326317

Email : info@hulpensteun.com
Website : www.hulpensteun.com
Koepel : Bond van uitvaartinst. Limburg


Ond. begr-. en crematiever. St Jozef u.a.

Europaweg-Noord 15c
6374 CC LANDGRAAF
045-5327181

Email : l-dautzenberg@hetnet.nl
Website : www.st-jozef.com
Koepel : Bond van uitvaartinst. Limburg


Walburgis Uitvaartzorg

Jonker Ravestraat 13
6225 DR MAASTRICHT
043-3623117
06-533 76 437

Email : info-stwalburgis.nl
Website : www.stwalburgis.nl
Koepel : Bond van uitvaartinst. Limburg