Caraad Belastingadviseurs

Wat kan Caraad voor u betekenen?

Caraad kan voor de Nardusleden beoordelen of en in hoeverre zij belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting, maar kan de leden ook begeleiden bij meer complexe fiscale vraagstukken als nieuwbouw, controles door de belastingdienst, bezwaar- en beroepsprocedures en horizontaal toezicht.

Voor uitgebreide informatie leest u Samenwerking Nardus-Caraad Belastingadviseurs

Bezoekadres

Thorbeckestraat 3a
Heerenveen
Tel. 0513-481001

Emmaplein 4
Groningen
Tel. 050-2103640

Correspondentieadres

Postbus 11008
9700 CA Groningen

Mobiel 06-41051740

Fax 0513-481005

Internet: www.caraad.com

E-mail: jegberink@caraad.com