Samenwerkingsovereenkomst met Actwell Actuarissen

Nardus heeft een samenwerkingsovereenkomst met Actwell Actuarissen

Actwell Actuarissen Jan Voois AAG
Paasberg 4
3825 EK AMERSFOORT

Telefoon: 033-4556629
E-mail: jan.voois@actwell.nl
internet: www.actwell.nl

Wat moet u aanleveren voor het opmaken van een actuarieel rapport?

Digitaal invulformulier AR J. Voois

Achterkant invulformulier leden Nardus J. Voois

De ingevulde formulieren kunt u rechtstreeks zenden aan de actuaris. Voor het adres, zie hierboven.

U bent niet verplicht om zaken te doen met de heer Voois. Nardus heeft afspraken met hem gemaakt, waardoor de kosten voor u voordelig zijn.
Besluit u geen gebruik te maken van de kennis van de heer Voois, dan dient u het actuariële rapport wel op te laten stellen door een actuaris AG.