Voorwaarden en regels

Bekijk de onderstaande documenten in PDF formaat.

Model statuten

Model huishoudelijk reglement

Algemene voorwaarden

Gedragscode uitvaartzorg

Financieel Statuut versie 2014

Procedure voor het uitvoeren van elkaars uitvaarten

Procedure kascommissie

Verkorte jaarrekening

Op verzoek van enkele bestuursleden hebben we een verkorte jaarrekening samengesteld. Deze kan worden gebruikt om mee te sturen naar de actuaris naast de overige zaken, maar ook voor de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Bij Nardus hebben we een dusdanige diversiteit aan verenigingen dat het moeilijk is om één universeel model te maken. Toch is dit gelukt.

Als we ons realiseren:

  1. Dat er een X- aantal zaken voor vereniging X wel en voor vereniging Y niet van toepassing zijn, m.a.w. het is een universeel model;
  2. Dat een verkorte jaarrekening een samenvatting is van een groot aantal posten;
  3. Dat we als koepelorganisatie een model dienen aan te reiken dat voldoet aan hedendaagse (wettelijke) normen en vakjargon en inrichting van het model accepteren.

Bekijk de Verkorte Jaarrekening eens rustig en doe er uw voordeel mee. Wilt u het inderdaad invullen, vraag dan een bewerkbaar exemplaar op bij het secretariaat van Nardus.

Interne klachtenprocedure

Deskundigheid- en integriteitstoets

Belangenverstrengeling

PDF Download (PDF) Adobe Reader