Natuurbegraven nader bekeken, eeuwige grafrust in de natuur

Door Syta HamminkNieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

 

Natuurbegraven is een onderwerp dat met enige regelmaat ter sprake komt. Is het een waardevolle aanvulling van de mogelijkheden op de bijna 2.000 begraafplaatsen die we in ons land kennen ?  Of is het een modeverschijnsel waar we over enige tijd niet veel meer van horen ?

Na afloop van de Jaarvergadering van NARDUS op zaterdag 6 mei jl. konden de aanwezigen hierover een lezing bijwonen.  En daarna op een witte fiets stappen en in het uitgestrekte natuurgebied Het Nationale Park De Hoge Veluwe kennis maken met bijzetten van urnen in de natuur.
Binnen de ca. 5.200 ha bos, heidevelden en zandverstuivingen van het enige particuliere Nationale Park (de overige zijn staatseigendom) zijn vier bossen geselecteerd waarbinnen geïnteresseerden de vrije keuze hebben om een laatste rustplaats te zoeken en vast te leggen.  Vaak wordt gekozen voor een oude vliegden of een heuveltje.  Ook zijn de bosranden met vrij uitzicht op uitgestrekte heidevelden erg populair.

Rondleidingen

De Hoge Veluwe heeft het beheer van het natuurbegraven toevertrouwd aan Urnengedenkparken Nederland.  Zij verzorgen de voorlichting hierover, geven rondleidingen, beantwoorden vragen en sluiten de overeenkomsten af.  Ook de bijzettingen van de uren worden door de gastheren en gastvrouwen van Urnengedenkparken Nederland verzorgd.  Dat is een kleinschalige, vrij ingetogen plechtigheid waarbij de asbus van het crematorium in een keramieken urn wordt gevat en op een diepte van ca. 90 cm diepte wordt geplaatst.   Kaart, foto’s, GPS- coördinaten en een ondergrondse transponder (tag) zorgen ervoor dat de bijzetplek altijd kan worden teruggevonden.   Grafmonumenten, kruizen, kunstwerkjes, etc, zijn uit respect voor de natuur niet toegestaan.

Helder concept

Opzet is dat de natuur ongerepte natuur blijft.  Door af te zien van het verstrooien van as (met nogal wat zware metalen en een overmaat aan kalk en fosfaat) en ook geen begraven van kisten toe te staan (beschadigen van vegetatie, stuktrekken van boomwortels, omwoelen bodemprofiel, langjarig verteringsproces) kiezen rechthebbenden heel duidelijk voor een milieuvriendelijke- en duurzame aanpak.   Dat is ook een uitgesproken eis van de eigenaren van de grond van de drie urnengedenkparken :

  • Het Nationale Park De Hoge Veluwe (gemeente Ede)
  • Abdijbossen van de abdij Sint Willibrords (gemeente Doetinchem)
  • Landgoed Westerflier bij Markelo / Diepenheim (gemeente Hof van Twente)

Rechthebbenden waarderen het nogal dat een substantieel deel van hun bijdrage door de eigenaren wordt gebruikt voor toekomstig beheer van bos en natuur

Uitgangspunten

Het duurzame natuurbegraven zoals dat door Urnengedenkparken Nederland wordt toegepast in Midden- en Oost Nederland, kent vier uitgangspunten :
*  Eeuwige grafrust
*  Duurzaamheid
*  Natuurbetrokkenheid
*  Ontzorgen nabestaanden
Veel plekken worden al bij leven door rechthebbenden aangewezen en betaald.
Omdat nabetalingen zijn uitgesloten, krijgen de nabestaanden nooit te maken met onverwachte rekening achteraf, jaarlijkse onderhoudskosten, etc.   De keramieken urn en de bijzetplechtigheid zijn inclusief de reeds betaalde prijs, dus ook niet ten laste van de nabestaanden.

Reacties

Voor geïnteresseerden die niet gebonden zijn aan een begraafplaats in hun directe woonomgeving en nogal natuurbetrokken zijn, kan het vastleggen van een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats een goede keuze zijn.  Hoog scoort het gevoel dat kinderen later geen dure grafsteen hoeven te kopen en te onderhouden.  En dat het gevreesde ruimen is uitgesloten!  Eeuwige grafrust is immers een plek voor onbepaalde tijd, dus nooit opnieuw betalen en ook geen jaarlijkse kosten van onderhoud en beheer van de begraafplaats.
Geen wonder dat er reacties binnenkomen met de tekst  :  “ wat ben ik enorm opgelucht.  Ik heb een prachtige plek in de natuur gevonden ; het is nu allemaal geregeld.  Geen zorgen meer voor mijn nabestaanden “.
Verenigingen die niet op de Jaarvergaderingen aanwezig waren en interesse hebben voor dit onderwerp, kunnen zich wenden tot Urnengedenkparken Nederland.

Telefoon  :  085 – 486 93 00
Mail          :  info@urnengedenkparken.nl
Het houden van een lezing of excursie voor uw bestuur en leden behoort tot de mogelijkheden.
Website   :   www.urnengedenkparken.nl

Jaap Beekhuis
directeur Urnengedenkparken Nederland