Nieuw besluit omzetbelasting uitvaartbranche in werking getreden

Door Syta HamminkNieuws, NieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

Nieuw besluit omzetbelasting: Vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen in werking getreden

Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe besluit btw-vrijstelling lijkbezorging, begraafplaatsen en crematoria in werking getreden. Welke gevolgen de nieuwe wetgeving heeft voor de branche verschilt per bedrijf/bedrijfstak. Voor het rouwvervoer telt dat deze nu definitief is vrijgesteld van omzetbelasting.

Hopelijk is er nu meer duidelijkheid voor uitvaartverzorgers over wat wel en wat niet is belast met btw. Men hoopt dat hiermee eenduidigheid ontstaat, want nu zijn de inspecties autonoom en dat werkt marktverstorend. Er zal ongetwijfeld discussie ontstaan over het grijze gebied, wat wel en niet is aangegeven. Door het zo specifiek benoemen van diensten en leveranties kunnen bij het ontstaan van nieuwe rituelen ook weer nieuwe discussies ontstaan.

Lees het hele besluit: Besluit btw-vrijstelling lijkbezorging crematoria (per 1 januari 2017)