Samenstelling Dagelijks Bestuur per 13-04-2019

Voorzitter: Leen van Loosen
Secretaris: Jelle Wesselius
Penningmeester: Guido van der Velde
DB Uitvaartzorg: Rein Bouwman
DB Uitvaartfinanciering: vacant

Samenstelling Algemeen Bestuur per 13-04-2019

Dagelijks bestuur +
Maria Luimstra, namens de Federatie Groningen
Jo Simons, namens de Limburgse Bond
Vacant, namens de Drentse Bond
Jetske van der Beek, namens de Friese Federatie

Schriftelijk contact loopt altijd via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering.
Het secretariaat is op wisselende tijden bereikbaar. Wanneer u geen gehoor krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in,
dan wordt u teruggebeld.

Syta Hammink, officemanager
Dalenk 7a, 7371 DE Loenen
of info@nardus.eu
telefoon 06-385 996 08