Bestuurssamenstelling

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 6-5-2017

Voorzitter: Leen van Loosen, telefoon 06-20430803
Secretaris: Jelle Wesselius, telefoon 06-13303274
Vice voorzitter/Penningmeester: Albert Berends, telefoon 06-50854049
DB Uitvaartzorg: Henk Dekker, telefoon 0524-221513
DB Uitvaartfinanciering: José Groot, telefoon 06-45425360

Samenstelling Algemeen Bestuur per 6-5-2017

Dagelijks bestuur +
Maria Luimstra, namens de Federatie Groningen
Jo Simons, namens de Limburgse Bond
Henk Wierbos, namens de Drentse Bond
Jetske van der Beek, namens de Friese Federatie

Er kan direct contact worden opgenomen met de bestuursleden.

Schriftelijk contact loopt altijd via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering.
Het secretariaat is op wisselende tijden bereikbaar. Wanneer u geen gehoor krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in,
dan wordt u teruggebeld.

Syta Hammink, officemanager
Dalenk 7a, 7371 DE Loenen
of info@nardus.eu
telefoon 055-5051316