Structuur

In de Algemene Vergaderingen in 2012 en 2013 is gesproken over een andere bestuursstructuur. In de AV van november 2013 verwacht het huidige bestuur dat er een nieuw voorstel ligt, dat wordt gesteund door de leden. Verwacht wordt dat er dan een bestuur wordt gevormd, bestaande uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het algemeen bestuur nemen afgevaardigden (liefst de voorzitters) plaats van de aangesloten koepels/federaties. Daarnaast een afgevaardigde namens de direct aangesloten leden.