Het bestuur wordt gevormd door een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. In het Algemeen Bestuur zitten afgevaardigden van de Federaties/Bonden en de rechtstreeks aangesloten leden.