Voor de uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij over gegevens beschikken van de bij Nardus aangesloten uitvaartorganisaties.

Wij verzoeken u daarom onderstaande vragen te beantwoorden.

Wilt u dit formulier voor 1 april 2019 invullen

  1. Dienstverlening

  De contributie over 2019 wordt vastgesteld op basis van het aantal uitgevoerde uitvaarten in 2018 van zowel leden als niet-leden.
  Hoeveel uitvaarten heeft uw vereniging verzorgd voor
  Leden:
  Niet-leden:

  Werkgebied
  Welk gebied beschouwt u als uw werkgebied:
  Hoeveel inwoners heeft dit werkgebied:

  2. Belangenbehartiging

  I.v.m. onderhandelingen met o.a. de Overheid is het nodig te weten hoe groot de groep is die door Nardus wordt vertegenwoordigd.
  Hoeveel leden zijn bij uw vereniging aangesloten:
  (incl. eventuele niet contributieplichtige leden)
  http://www.nardus.eu/images/stories/pdf/lid_of_geen_lid.pdf

  Hoeveel donateurs zijn bij uw vereniging aangesloten:

  3. C.A.O. onderhandelingen

  I.v.m. C.A.O. onderhandelingen is het nodig te weten welke groep door Nardus wordt vertegenwoordigd.

  Hoeveel werknemers heeft uw vereniging in dienst

  Fulltime:
  Parttime:

  Hoeveel personen zijn bij uw vereniging actief als vrijwilliger
  (denk hierbij aan bestuursleden, dragers, koffiedames etc.):

  4. Toezicht

  Als aangesloten vereniging van Nardus laat u minimaal eens in de drie jaar een actuarieel rapport opmaken door een actuaris AG. In het HR, artikel 2 van Nardus is dit opgenomen.

  Wanneer is het laatste actuariële rapport voor uw vereniging opgemaakt?

  5. Bestuurssamenstelling

  Wijzigingen in de bestuurssamenstelling graag meesturen.Nieuwe bestuursleden ontvangen het NARDUSblad, evenals een inlogcode voor de website.

  6. Opmerkingen

  7. Verklaring

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

  Naam uitvaartorganisatie:

  Contactpersoon:

  Functie:

  E-mailadres:

  Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacy policy van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties

  ja, ik ga akkoord