Tijdens de Algemene Vergadering op 24 november 2018 is de Nardus-Norm vastgesteld en door de vergadering aangenomen. Daarmee geldt deze “werk-norm” voor alle uitvaartverenigingen die zijn aangesloten bij Nardus. Wanneer u als bestuur van een uitvaartvereniging voldoet aan de Nardus Norm dan weten uw leden dat u uw zaakjes goed op orde hebt. Als u lid bent van een uitvaartvereniging of dit overweegt, vraag dan of het bestuur werkt volgens de Nardus Norm. 

Wij hebben voor de bestuurders van de Nardus uitvaartverenigingen een Handleiding Nardus Norm geschreven.

Deze handleiding helpt u om overzicht te krijgen van de richtlijnen en wat er voor uw vereniging nodig is om te voldoen aan de Nardus Norm. 
Loopt u deze samen door, kijk waar aan gewerkt moet worden en maak een haalbare planning.  Wanneer u op deze manier de handleiding gebruikt, zult u in stappen gaan voldoen aan de Nardus Norm. Voor vragen over de diverse onderdelen uit het handboek, verwijs ik u naar het ledendeel van de site. Ter ondersteuning van besturen en medewerkers van uitvaartverenigingen wordt er gewerkt aan een educatietraject. 
Wilt u op uw aula kenbaar maken dat u werkt volgens de Nardus Norm, vraag dan het schildje aan bij het secretariaat.

Controleer of u voldoet aan de Nardus Norm

Controlelijst ten behoeve van de Nardus Norm – U kunt deze lijst ook downloaden als pdf