Tijdens de Algemene Vergadering op 24 november 2018 is de Nardus-Norm vastgesteld. Wanneer u als bestuur van een uitvaartvereniging voldoet aan de Nardus-Norm dan weten uw leden dat u uw zaakjes goed op orde hebt.

Wanneer u lid bent van een uitvaartvereniging, vraag dan of het bestuur zich conformeert aan de Nardus-Norm.

In het verleden hadden we de Nardus Gedragscode. Nu deze volledig is en op een andere wijze wordt uitgezet, noemen we het de Nardus-Norm.

Wij hebben voor u als bestuur een Handleiding Nardus-Norm   geschreven. Loopt u deze samen door, kijk waar nog aan gewerkt moet worden en spreek hiervoor een datum af wanneer dit gereed moet zijn. Wanneer u op deze manier de handleiding doorloopt, kunt u in stappen gaan voldoen aan de Nardus-Norm.

Voor vragen over de diverse onderdelen uit het handboek, verwijs ik u naar Nardus zaken (beschermd gedeelte)

Ter ondersteuning van besturen en medewerkers van uitvaartverenigingen wordt er gewerkt aan een educatietraject.

PDF Download (PDF) Adobe Reader