Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Branchevereniging voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk
Het kostbare immaterieel erfgoed voor de toekomst

Nardus komt op voor de belangen van uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. Samen staan we sterk is het motto van Nardus en samen geven we gezicht aan het kostbare gedachtengoed van onze uitvaartverenigingen. Niet voor niets staan deze op de lijst van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Uitvaartverenigingen, vele al meer dan 100 jaar oud, zijn ontstaan vanuit burenplicht, noaberschap.

In de loop der tijd is er veel veranderd. Vanaf het moment dat begraven en cremeren door commerciële partijen als verdienmodel werd ontdekt, raakten de uitvaartverenigingen hun prominente plek in de dorpsgemeenschap meer en meer kwijt. Lidmaatschap van een uitvaartvereniging is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. En dat terwijl juist uitvaartverenigingen alles in zich hebben van de saamhorige gemeenschap van weleer. Verenigingen die die de gemeenschapszin door willen trekken naar de toekomst.

Het is daarom dat zo’n 350 uitvaartverenigingen met in totaal circa 420.000 leden zich hebben verenigd in Nardus; rechtstreeks of via hun regionale organen.

De kracht van het collectief

De omvang van de aangesloten uitvaartverenigingen varieert van klein tot groot. Wat ze gemeen hebben is de wil hun leden op een betaalbare, betrokken en professionele manier naar hun laatste rustplaats te begeleiden. Nardus behartigt de belangen van de uitvaartverenigingen in het grotere geheel.

Denk daarbij onder andere aan:

 • de cao-onderhandelingen;
 • de nieuwe uitvaartwet;
 • het corona bestuursteam;
 • de inspanningen om verenigingen niet gelijk te stellen aan verzekeringsmaatschappijen om daarmee te voorkomen dat ze onder toezicht van De Nederlandsche Bank vallen;
 • stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen;
 • overkoepelende kwesties aangaande de uitvaartbranche.

Nardus Norm

De aangesloten verenigingen onderschrijven de Nardus Norm. Dat is geen opgelegd keurmerk, maar een norm die richtlijnen omvat voor een logische en eerlijke manier van werken. De Nardus Norm heeft tot doel het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche van de bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen.

De NardusNorm rust op drie pijlers:

 1. Uitvaartzorg
  Het deel uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg.
 2. Uitvaartfinanciering
  Het deel uitvaartfinanciering omvat het financieel beleid en -beheer van de uitvaartvereniging om te waarborgen dat de uitvaartvereniging daadwerkelijk financieel in staat is de uitvaart te verzorgen.
 3. Bestuur
  Het deel bestuur omvat alles wat in de breedste zin te maken heeft met de geschiktheid en integriteit van het besturen van de uitvaartvereniging.

Bent u met Nardus van mening dat we het gedachtengoed van uitvaartverenigingen moeten koesteren en doorgeven naar de toekomst, sluit u dan nu aan. Word lid.  

Actuele berichten

Film Noaberschap

In de afgelopen maanden heeft Nardus samengewerkt met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed