Van de voorzitter

Door Syta HamminkNieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

“De afgelopen jaren hebben wij al onze aandacht gericht op externe factoren zoals toezichthouders en de deskundigheidstoets van bestuursleden en hebben hierdoor te weinig aandacht gehad voor onze leden” Deze zin werd, tijdens de laatst gehouden vergadering van het algemeen bestuur,  uitgesproken door de penningmeester van de begrafenisvereniging waar ik mijn dagelijkse (en af en toe nachtelijke) werkzaamheden verricht en was voor mij een eye opener.

Aandacht voor leden, daar gaat het om.

Nardus viert dit jaar haar 10 jarig bestaan en de aandacht voor leden is ook voor ons het punt waar het uiteindelijk allemaal om gaat.

In de afgelopen 10 jaar heeft Nardus een ontwikkeling doorgemaakt. Van aftastend en al luisterende en lerende groeien we naar een professionele organisatie die het belang van haar leden zo goed mogelijk wil behartigen. Het algemeen en dagelijks bestuur bestaat uit betrokken mensen die het belang van het in stand houden van onze uitvaartverenigingen hoog in het vaandel hebben.

Onze uitvaartverenigingen komen echter steeds meer onder druk te staan. Oorzaken hiervan zijn oa de terugloop van leden, het niet kunnen invullen van bestuursfuncties, fraude, concurrentie en hierdoor financiële zorgen. Ook in de uitvaartbranche zijn ontwikkelingen gaande die het voortbestaan van uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk kunnen bedreigen.

Onze verenigingen zijn waardevol en vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Hierom doe ik mijn uiterste best, en met mij alle bestuursleden van Nardus, om onze verenigingen bestaansrecht te geven voor nog minimaal 100 jaar.

Wij kunnen dat doel bereiken als we eensgezind met dezelfde intentie streven naar dit doel en het besef hebben dat we, hoe klein of hoe groot onze vereniging ook is, alleen bestaansrecht houden als we samen eenduidige afspraken maken en ons hier aan houden.

Ik vertrouw erop dat dit ons gaat lukken.

Leen van Loosen