Voorlichtingsdag 13 juni 2015

Door Syta HamminkNieuws, NieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

Het bestuur van Nardus nodigt u van harte uit voor de voorlichtingsdag welke wordt gehouden op zaterdag 13 juni in “de Schakel”, Oranjelaan 10 te Nijkerk. De Schakel is zowel met openbaar vervoer als per auto makkelijk te bereiken. In de ochtend is het mogelijk aan twee verschillende onderwerpen deel te nemen en in de middag aan één onderwerp. Wanneer u met meerdere bestuurders deelneemt en wisselende onderwerpen bezoekt dan kunt u op één dag veel informatie ontvangen die u onderling als bestuur weer kunt uitwisselen. Wij willen met deze studiedag bereiken dat bestuurders van uitvaartverenigingen hun kennis kunnen vergroten en hun netwerk verbreden.

  9.30 – 10.00 uur       Ontvangst (plenair)

10.00 – 12.00 uur       AV voor de leden

10.00 – 11.00 uur       Keuze uit:

 1. Gedragscode Uitvaartzorg  door Henk Dekker
 2. Werken met vrijwilligers/afspraken/verplichtingen door Floor Wijnands
  In deze workshop loopt Floor Wijnands met u de 6 B’s van het moderne vrijwilligersbeleid door: bezinnen, binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen. Wat zijn de trends in vrijwilligersland, wat is de meerwaarde van werken met vrijwilligers en wat maakt dat vrijwilligers bij uw vereniging het beste uit zichzelf kunnen halen? Floor Wijnands is sinds 2008 coördinator bij de vrijwilligerscentrale Hilversum en inmiddels 20 jaar betrokken bij rouwzorg door vrijwilligers bij onder meer Studiecentrum voor dood en samenleving, stichting Achter de Regenboog, de LSR en Humanitas.

11.00 – 12.00 uur       Keuze uit:

 1. Financiële administratie/afspraken met derden door Wessel Volders
  waar moet een opnameformulier aan voldoen;
  welke afspraken maak ik met een uitvaartverzorger;
  wat moet ik als bestuur verzekeren? etc.
 2. Het voeren van een goede ledenadministratie, nut en noodzaak door Bert Zuur
 3. Informatie t.b.v. de actuaris/gevolgen lage rente door Jan Voois
  hoe lees ik als bestuurder het Actuarieel Rapport, welke informatie kan ik daar uithalen;
  wat voor beleggingen dienen tegenover de voorziening te staan;
  hoe bepaal ik een adequate kostenopslag;
  door de aanhoudende lage rentestand dient de grondslag van de voorziening te worden gewijzigd;
  wat betekent die overgang voor mijn vereniging;
  wat gebeurt er als mijn ledenbestand als maar vergrijst.

  Deze workshop is gericht op verenigingen die niet onder het wettelijk toezicht vallen.

12.00 – 12.45 uur       Lunch (plenair)

12.45 – 13.30 uur       Amusement (plenair)

13.30 – 14.30 uur       Keuze uit:

 1. RI&E, Arbo  door  Jeroen Tan
  Tijdens de workshop ARBO zal Jeroen Tan u wegwijs maken in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.
  Jeroen heeft meer dan 25 jaar ervaring met bedrijfsadvisering in  verschillende branches. Voor Nardus/BGNU heeft Jeroen het standaard RI&E-instrument ontwikkeld. Na afloop van de workshop kunt u de kenmerken van een goed arbobeleid benoemen, heeft u kennis van de arbocatalogus voor uitvaartondernemingen en weet u hoe u de RI&E voor uw eigen organisatie kunt opstellen. Degenen die een laptop meenemen kunnen al tijdens de workshop met de RI&E aan de slag.
 2. Informatie t.b.v. de actuaris, gevolgen lage rente door Jan Voois
  Deze workshop is gelijk aan de ochtend van 11.00 – 12.00 uur
 3. Gedragscode uitvaartfinanciering door Leen van Loosen
  Tijdens de presentatie wordt het belang aangetoond van de gedragscode uitvaartfinanciering waarbij het volgende wordt besproken:
  de verantwoordelijkheid m.b.t. het beheer van gelden van leden;
  het waarborgen van de verplichting aan leden;

  het belang van controle hierop;
  het belang van transparantie.

14.30 – 15.00 uur       Afsluiting (plenair) Peter Buisman, voorzitter

 • Belang van een branche organisatie
 • Terugblik AV van vanmorgen

 

De kosten zijn € 50,00 per deelnemer voor bestuurders van uitvaartverenigingen die lid zijn van Nardus. Bestuurders van niet-leden betalen € 60,00 per deelnemer.

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0128 8997 94 t.n.v. Nardus, onder vermelding van de naam van de uitvaartvereniging en de naam van de deelnemer(s).

Opgave graag zo snel mogelijk doch uiterlijk 6 juni.

Middels onderstaand formulier kunt u zich direct opgeven en uw keuzes bekend maken.

Naam vereniging (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail adres (verplicht)

Uw functie

De workshop die ik van 10.00 - 11.00 uur wil volgen is:

De workshop die ik van 11.15 - 12.15 uur wil volgen is:

De workshop die ik van 14.45 - 15.45 uur wil volgen is:

Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacy policy van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties ja, ik ga akkoord

captcha

Voer hier de bovenstaande tekst in: