Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Juridisch advies voor Nardus-leden

Omnius Juristen gaat verder als FynerOnze juridische kennispartner Omnius Juristen is per 1 december 2022 verder gegaan als Fyner.“De markt verandert en wij bewegen mee. We merken dat mensen meer en meer behoefte hebben aan persoonlijk contact, open communicatie en helderheid in kosten. Wij vinden het tijd om het roer om te gooien. We willen […]

Juridisch advies voor Nardus-leden

Nardus en Omnius Juristen slaan de handen ineen voor juridische hulp voor Nardus-leden. De juristen van Omnius Juristen helpen u snel, duidelijk en daadkrachtig met juridische kwesties.Zij adviseren, onderhandelen, stellen overeenkomsten, voorwaarden en contracten op,schrijven juridische brieven en als het nodig is staan ze u bij voor de rechter. Omnius Juristen is gespecialiseerd op het […]

BGNU en Nardus werken samen met Omnius Juristen

BGNU en Nardus hebben de handen ineengeslagen: samen ondertekenden zij een overeenkomstmet Omnius Juristen, zodat leden van beide brancheverenigingen in de uitvaartzorg gemakkelijkgebruik kunnen maken van de juridische expertise van Omnius.Ondernemingen en verenigingen in de uitvaartzorg hebben niet iedere dag behoefte aan juridischadvies, maar iedereen komt wel eens in situaties waarin men niet zonder kan. […]

Nardus treedt toe tot bestuur NaVU

Op 26 januari jl. is het bestuur van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) uitgebreid met een vertegenwoordiger van Nardus. De bestuurszetel zal worden ingevuld door Akke Vrijmoeth, die ook voorzitter is van Nardus en directeur van de onderlinge uitvaartvereniging Mekander.“NaVU is ontwikkeld als vakexamen voor de gehele branche”, aldus Matthijs de Gee, die interim voorzitter […]

Nardus zoekt uitbreiding van het dagelijks bestuur met twee leden

Nardus is de branchevereniging van de uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties en hebben oog voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving. Wij leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin. De omvang van de aangesloten […]

Avondlockdown en uitvaarten

corona bescherming

In de persconferentie op vrijdag 26 november 2021 kondigde het demissionaire kabinet een avondlockdown aan. Die gaat in op zondag 28 november en duurt tenminste 3 weken. Voor de uitvaartsector verandert er feitelijk niets voor zover de uitvaarten en condoleances in uitvaartcentra plaatsvinden. De uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. De condoleances kunnen ook […]

Advies coronamaatregelen rondom uitvaarten

corona bescherming

Tijdens de coronapersconferentie op dinsdagavond werden verschillende aanscherpingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van zaterdag 6 november dient er weer op meer plaatsen een mondkapje gedragen of een CoronaCheck getoond te worden. Voor uitvaartplechtigheden zijn er vanaf komende zaterdag geen nieuwe verplichtingen. Wel dringende adviezen: • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en vraag […]

Uitvaarten terug naar normaal

corona bescherming

  De samenleving maakt weer een stapje in de goede richting, we verlaten de 1,5 metersamenleving. Dit betekent dat we vanaf 25 september 2021 de maximale capaciteit van een uitvaart locatie kunnen benutten.De overheid stelt ons ook vrij van het gebruik van het coronatoegangsbewijs, de verplichte registratie, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. De beperking van de […]

Coronamaatregelen verlengd

corona bescherming

Beste leden, Vrijdag 13 augustus was er weer een coronapersconferentie. Daarin schetste demissionair premier Rutte een tijdpad naar een samenleving zonder anderhalve meter afstand. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Blijf afstand houden Het terugdraaien van de versoepelingen van de coronamaatregelen – het sluiten van locaties waar geen afstand gehouden kan worden – […]