Richtlijnen / handreiking catering

Het bestuursteam coronavirus heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden die richting kunnen geven aan het veilig werken in de uitvaartbranche tijdens deze coronatijd. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat bezoekers aan onze uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zo weinig mogelijk risico lopen en onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken....

Nieuwe coronahandvat voor werknemers in de uitvaartbranche

Deze instructie is een leidraad voor werknemers in de uitvaartbranche Contact met andere uitvaartprofessionals Probeer zoveel mogelijk “op afstand” te regelen. Moet je toch met een collega in een ruimte zijn, probeer dan minimaal 1,5 meter afstand te houden en was je handen regelmatig. Contact met nabestaanden Het contact met...

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij corona

VTU-leden leveren persoonlijke beschermingsmiddelen In deze tijden van corona is het lastig om aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te komen. Ook in de uitvaartbranche zijn zaken als mondneusmaskers en reinigingsgel moeilijk te krijgen. Het bestuursteam coronavirus heeft daarom leden van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) daarvoor benaderd. Zoektocht naar PBM’s voor...

Doen en niet doen bij corona

Update 1 april 2020 We kunnen nog steeds thuis opbaren en uitvaartplechtigheden organiseren voor minder dan 30 personen als de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Consumpties zijn niet toegestaan. Juist nu is het belangrijk nabestaanden extra te ondersteunen. De uitvaartverzorger weet wat niet kan, maar zoekt graag de...

Lidmaatschap Nardus symbool van kwaliteit

Wat doet Nardus voor haar leden?  Beste leden van Nardus, In deze bijzondere tijd is het belangrijk om verbinding te zoeken. We weten niet wat de komende periode ons zal brengen, maar als het nodig is moeten we ervan uit kunnen gaan dat we er voor elkaar zijn en vanuit...

Afscheid bestuursleden Dagelijks Bestuur Nardus

Tot onze spijt moeten wij helaas meedelen dat twee van onze bestuursleden hebben besloten zich niet meer beschikbaar te kunnen stellen voor Nardus. Onze penningmeester Guido van der Velde treedt af omdat hij het werk voor Nardus niet meer kan combineren met een fulltime baan en zijn privéleven. Guido zal...

Hoe en wat als de algemene ledenvergadering niet door kan gaan

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Richtlijnen als er geen ALV gehouden kan worden...

Ontwikkelingen / maatregelen coronavirus

27 maart 2020 De overheid treft de volgende aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Het is verboden om bijeenkomsten te organiseren echter voor o.a. uitvaarten is een uitzondering gemaakt. We kunnen nog steeds uitvaartplechtigheden organiseren indien het aantal personen onder de 30 blijft. Dit is exclusief het uitvaartpersoneel,...

Uitvaartbranche treft maatregelen tegen Coronavirus

Zondag 15 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen tegen het Coronavirus aangekondigd. Alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april de deuren. Het bestuursteam Coronavirus, bestaande uit bestuursleden van de brancheorganisaties BGNU, LOB, LVC, Nardus en...