Categorie Archieven Nieuws

21 aug

Ombudsman: Gedwongen winkelnering

NieuwsWith 0 comments

Een uitvaartvereniging weigerde om de nabestaanden van een lid de volledige ledenvergoeding uit te keren omdat de uitvaart door een andere uitvaartondernemer werd uitgevoerd. De uitvaartvereniging heeft een vaste uitvaartverzorger en keert minder uit als er voor een ander wordt gekozen. Maar een bestuurslid gaf in eerste instantie telefonisch toestemming om de uitvaart door een

Lees Verder
08 mei

CAO UITVAARTBRANCHE 2018-2020 Onderhandelingsresultaat afspraken d.d. 17 april 2018

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS, Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 17 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Uitvaartbranche. In het hiernavolgende worden de namen van de organisaties als volgt afgekort: FNV: FNV CNV Vakmensen: CNV De Unie: De Unie Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen: BGNU

Lees Verder
08 mei

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2020

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2%

Lees Verder
08 mei

Aandacht en maatregelen om te voldoen aan de AVG

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Al geruime tijd is de AVG in het nieuws. Ook de uitvaartverenigingen en instanties die gegevens verwerken van personen in welke vorm dan ook zullen alert moeten zijn op hun werkwijze. Overtreding kan namelijk vervelende gevolgen hebben, zo is wettelijk vastgelegd. De laatste tijd lijkt het of komt er geen einde aan de stroom informatie

Lees Verder
08 mei

Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Inleiding De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voltooiing van de gedragscode van Nardus. De onderdelen uitvaart financiering en bestuur die worden toegevoegd zijn inmiddels een aantal malen uitgebreid besproken in de bestuursvergaderingen. Daarbij kwamen recent de juridische status van de gedragscode en eventuele juridische consequenties aan de orde. Om zeker te stellen dat

Lees Verder
08 mei

Afscheid Dagelijks Bestuurslid Henk Dekker

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Tijdens de Algemene Vergadering van Nardus op 21 april j.l. in Nijkerk heeft Henk Dekker afscheid genomen van het bestuur. Henk heeft enkele jaren zitting in het bestuur gehad waarin hij zijn jarenlange ervaring vanuit het Drentse heeft ingebracht om voor Nardus iets te kunnen betekenen. Het laatste jaar heeft hij samen met de twee

Lees Verder
08 mei

Ziekte van Syta Hammink

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Helaas heeft Syta eind vorig jaar haar werkzaamheden als eerste aanspreekpunt voor Nardus tijdelijk moeten opschorten. Het ziekteproces waar Syta mee werd geconfronteerd bracht met zich mee dat zij een reeks van chemokuren toegediend heeft gekregen. Deze hebben een positief effect gehad en het herstel is inmiddels weer behoorlijk gevorderd. De verwachting is dat Syta

Lees Verder
12 okt

De Laatste Eer Berlikum ontvangt De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Dinsdag 26 september kreeg het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Berlikum de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg uitgereikt. Dit heugelijke feit vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het afscheid van bode Wimmie Wassenaar. Ruim 20 jaar was zij als uitvaartverzorgster verbonden aan de vereniging. Henk Dekker van Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties noemde de gedragscode de kroon op het

Lees Verder
02 jun

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Leunk uit Markelo

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Markelo – De heer Gerrit Leunk nam 22 mei als bestuurslid afscheid van begrafenisvereniging De Laatste Eer in Markelo. Tot zijn grote verbazing bezochten burgemeester Ellen Nauta en zijn familieleden de receptie om hem te danken voor zijn vrijwilligerswerk. Maar de burgemeester had nog een verrassing voor hem en bracht zijn enorme inzet tot extra uitdrukking

Lees Verder