Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Het ontstaan van Nardus

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties is ontstaan na een fusie in 2007. In veel dorpen bestaat nog een uitvaartvereniging, deze verenigingen bestaan al vele (soms meer dan 100) jaren. Zij zijn ontstaan uit het noaberschap.

Wat betekende dat de buren de uitvaart verzorgden, koffie werd geschonken door de buurvrouwen, de buurmannen waren dragers en één van de buren ging door het dorp om te vertellen dat er iemand was overleden, het aanzeggen. Die tijd ligt ver achter ons. Omdat huizen kleiner werden en het noaberschap verdween zijn er verenigingen ontstaan die deze taken hebben overgenomen. Vaak kwam er ook nog een aula.

Het werk dat gedaan moet worden wordt vaak nog (gedeeltelijk) door vrijwilligers gedaan. Voordeel van een uitvaart door de plaatselijke vereniging is dat de medewerkers bekend zijn met de gewoonten van het dorp en de mogelijkheden in het dorp. Inwoners van het dorp werden en worden lid van de uitvaartvereniging, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar meestal gratis zijn meeverzekerd.

Het is zeer verschillend per vereniging wat men ontvangt voor het lidmaatschap. Meestal dekt dit ook niet alle kosten en is het mogelijk om bij te verzekeren via een onafhankelijke uitvaartverzekeraar. Kijk eens bij onze ledenlijst of er bij u in de buurt nog een uitvaartvereniging actief is en informeer bij de vereniging wat het voordeel voor u zou kunnen zijn.

Samen staan we Sterk

Samen geven we gezicht aan het kostbare gedachtengoed van onze uitvaartverenigingen. Niet voor niets staan deze op de lijst van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Uitvaartverenigingen, vele al meer dan 100 jaar oud, zijn ontstaan vanuit burenplicht, noaberschap.

Ontwikkeling in de branche

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze leden met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving. Wij
willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin.

De kracht van het Collectief

Wij behartigen de belangen van ongeveer 420.000 landgenoten. De omvang van de aangesloten uitvaartverenigingen varieert van klein tot groot. Wat ze gemeen hebben is de wil hun leden op een betaalbare, betrokken en professionele manier naar hun laatste rustplaats te begeleiden.

NARDUS maakt zich sterk voor de belangen
van de uitvaartverenigingen Zonder
winstoogmerk 
en die van de leden.

Nardus is de branchevereniging van de uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties en hebben oog voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving.Wij leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin. De omvang van de aangesloten uitvaartverenigingen varieert van klein tot groot. Wat ze gemeen hebben is de wil hun leden op een betaalbare, betrokken en professionele manier naar hun laatste rustplaats te begeleiden.

het bestuur

Samenstelling interim Bestuur 
per nov 2023

Interim voorzitter:Lute van der Bijl

Interim secretaris: Maria Luimstra

Interim penningmeester: Dirk Schotanus

Schriftelijk contact loopt altijd via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering. Het secretariaat is op wisselende tijden bereikbaar. Wanneer u geen gehoor krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u teruggebeld.

Waarom lid worden?

Nardus behartigt de belangen van de uitvaartverenigingen in het grotere geheel. Denk daarbij onder andere aan:

WAT KUNT U VERDER ALS LID VAN NARDUS verwachten: