Wij hebben interesse om lid te worden van Nardus. Wij zijn:

  Naam organisatie (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Contactpersoon

  Wij zijn gevestigd in de provincie:


  Dienstverlening
  De contributie over 2019 wordt vastgesteld op basis van het aantal uitgevoerde uitvaarten in 2018. (de contributie voor 2019 is € 11,25 per uitvaart van leden en niet-leden)
  Hoeveel uitvaarten heeft uw vereniging verzorgd voor

  Leden:

  Niet leden:


  Werkgebied

  Wat beschouwt u als uw werkgebied? (invullen met naam genoemde gemeente/streek)

  Hoeveel inwoners heeft dit werkgebied?


  Belangenbehartiging
  In de onderhandelingen naar de Overheid is het belangrijk vast te stellen hoe groot de groep is die door Nardus wordt vertegenwoordigd.

  Hoeveel leden zijn bij uw vereniging aangesloten: (incl. eventuele niet contributieplichtige leden) http://www.nardus.eu/images/stories/pdf/lid_of_geen_lid.pdf

  Hoeveel donateurs zijn bij uw vereniging aangesloten?:


  C.A.O. onderhandelingen
  In de C.A.O. onderhandelingen is belangrijk te weten welke groep door Nardus wordt vertegenwoordigd.

  Hoeveel werknemers heeft uw vereniging in dienst

  Fulltime:

  Parttime:

  Hoeveel personen zijn bij uw vereniging actief als vrijwilliger?


  Toezicht
  In het HR, artikel 2 van Nardus is opgenomen
  Er voor zorg te dragen dat elke individuele bij haar aangesloten vereniging een exemplaar van een actuarieel rapport, niet ouder dan drie jaar en opgesteld door een actuaris AG, direct of indirect aan het bestuur ter beschikking stelt.
  Nardus moet aan de Overheid inzichtelijk maken hoe zij zich van haar toezichthoudende taak kwijt.
  Heeft uw vereniging een actuarieel rapport opgemaakt door een actuaris AG dat niet ouder is dan 3 jaar? janee


  Bestuurssamenstelling

  1. Naam bestuurslid:
  1. E-mailadres:
  1. Functie bestuurslid:
  1. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  2. Naam bestuurslid:
  2. E-mailadres:
  2. Functie bestuurslid:
  2. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  3. Naam bestuurslid:
  3. E-mailadres:
  3. Functie bestuurslid:
  3. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  4. Naam bestuurslid:
  4. E-mailadres:
  4. Functie bestuurslid:
  4. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  5. Naam bestuurslid:
  5. E-mailadres:
  5. Functie bestuurslid:
  5. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  6. Naam bestuurslid:
  6. E-mailadres:
  6. Functie bestuurslid:
  6. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  7. Naam bestuurslid:
  7. Functie bestuurslid:
  7. E-mailadres:
  7. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  8. Naam bestuurslid:
  8. Functie bestuurslid:
  8. E-mailadres:
  8. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee

  9. Naam bestuurslid:
  9. Functie bestuurslid:
  9. E-mailadres:
  9. Wil het NARDUSblad ontvangen:janee


  Ondertekenen

  Datum:

  Plaats:

  Naam:

  Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacy policy van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties ja, ik ga akkoord