Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

NARDUS maakt zich sterk voor de belangen van de uitvaartverenigingen zonder
winstoogmerk en die van de leden.

Nardus is de branchevereniging van de uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties en hebben oog voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving.Wij leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin. De omvang van de aangesloten uitvaartverenigingen varieert van klein tot groot. Wat ze gemeen hebben is de wil hun leden op een betaalbare, betrokken en professionele manier naar hun laatste rustplaats te begeleiden.

Wat wij doen

Nardus behartigt de belangen van de uitvaartverenigingen in het grotere geheel. Denk daarbij onder andere aan:

WAT KUNT U VERDER ALS LID VAN NARDUS verwachten:

Aanvraagformulier lidmaatschap

Dienstverlening
De contributie over 2019 wordt vastgesteld op basis van het aantal uitgevoerde uitvaarten in 2018. (de contributie voor 2019 is € 11,25 per uitvaart van leden en niet-leden)
Werkgebied
Belangenbehartiging
In de onderhandelingen naar de Overheid is het belangrijk vast te stellen hoe groot de groep is die door Nardus wordt vertegenwoordigd.
C.A.O. onderhandelingen
In de C.A.O. onderhandelingen is belangrijk te weten welke groep door Nardus wordt vertegenwoordigd.
Toezicht
In het HR, artikel 2 van Nardus is opgenomen Er voor zorg te dragen dat elke individuele bij haar aangesloten vereniging een exemplaar van een actuarieel rapport, niet ouder dan drie jaar en opgesteld door een actuaris AG, direct of indirect aan het bestuur ter beschikking stelt. Nardus moet aan de Overheid inzichtelijk maken hoe zij zich van haar toezichthoudende taak kwijt.
Bestuurssamenstelling
Werkgebied