Overleg betreffende de voortgang Wet op de Lijkbezorging

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 26 november 2019 o.a. overleg gevoerd met de heer Knops, minister van Binnenlandse Zaken (tijdelijke vervanger minister Ollogren) en Koninkrijksrelaties over de brief  van 18 november 2019 met betrekking tot de voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb). Rein Bouwman was namens...

Van het secretariaat

We zitten weer volop in het najaar en dat betekent veel werk binnen Nardus. De projectgroep " nieuwe organisatievorm" heeft haar werk gedaan en een eindrapportage overhandigt aan het bestuur van Nardus. Vervolgens is eerst het dagelijks bestuur en vervolgens het algemeen bestuur aan de slag gegaan en zij hebben...

Rechter: Zonder opdracht hoeft uitvaartondernemer mortuarium niet te betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitvaartondernemer in het gelijk gesteld die werd gedaagd door een mortuariumbeheerder. De mortuariumbeheerder bracht de uitvaartondernemer vorig jaar 135 euro in rekening voor mortuariumkosten. Maar er was geen opdracht gegeven door de uitvaartondernemer. De nabestaanden van de overledene gaven op 1 juni 2018 opdracht...

Ombudsman: Nabestaanden zelf verantwoordelijk voor uitkering polis

De ombudsman voor de uitvaart heeft een aantal nieuwe uitspraken gepubliceerd. De uitspraak in dit artikel gaat over een nabestaande die haar uitvaartondernemer aansprakelijk stelt voor het feit dat de polissen minder uitkeren dan verwacht. Klaagster vindt dat de uitvaartverzorger haar verkeerde informatie gaf over de uitkering van de verzekeringspolissen....

Van het secretariaat

De vakanties zijn voor de meeste mensen weer voorbij. Dit betekent dat we weer aan het werk gaan en de activiteiten van verenigingen ook weer van start gaan. Zo ook voor Nardus. We hebben een druk najaar voor de boeg! De projectgroep die kijkt naar de toekomst van Nardus heeft...

Rechter: Zonder opdracht hoeft uitvaartondernemer mortuarium niet te betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitvaartondernemer in het gelijk gesteld die werd gedaagd door een mortuariumbeheerder. De mortuariumbeheerder bracht de uitvaartondernemer vorig jaar 135 euro in rekening voor mortuariumkosten. Maar er was geen opdracht gegeven door de uitvaartondernemer. De nabestaanden van de overledene gaven op 1 juni 2018 opdracht...

Nabestaanden zelf verantwoordelijk voor uitkering polis, aldus de ombudsman

De ombudsman voor de uitvaart heeft een aantal nieuwe uitspraken gepubliceerd. De uitspraak in dit artikel gaat over een nabestaande die haar uitvaartondernemer aansprakelijk stelt voor het feit dat de polissen minder uitkeren dan verwacht. Klaagster vindt dat de uitvaartverzorger haar verkeerde informatie gaf over de uitkering van de verzekeringspolissen....

Erkenning RI&E Uitvaartondernemingen verlengd

29 apr. 2019 Steunpunt RI&E heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie voor uitvaartondernemingen verlengd. Branchevereniging BGNU - initiatiefnemer van deze RI&E - is daarover uiteraard verheugd. Een RI&E voor alle uitvaartondernemingen De risico-inventarisatie en evaluatie voor uitvaartondernemingen is toegesneden op de risico’s die werknemers in de uitvaartverzorging lopen en kan door alle uitvaartondernemingen worden gebruikt....

Voor leden

Wanneer u als lid van Nardus inlogt op de site van Nardus, dan ziet u daar de kop "voor leden". Hierin vindt u diverse informatie die alleen voor leden is bestemd. Recent hebben we daar iets aan toegevoegd. Namelijk informatie over Van Wijk Uitvaartkisten. Er zijn prettige gesprekken met hen...

Nieuwe vereniging “VoorElkaar”

De uitvaartvereniging “de laatste Eer” uit Oostwold is niet meer, deze vereniging is gefuseerd met de uitvaartvereniging van Den Horn en Enumatil en Midwolde-Pasop-Lettelbert. Per 1 januari is er een nieuwe uitvaartvereniging VoorElkaar. Voor elke vereniging werd het steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen, wat...