Van het secretariaat

De vakanties zijn voor de meeste mensen weer voorbij. Dit betekent dat we weer aan het werk gaan en de activiteiten van verenigingen ook weer van start gaan. Zo ook voor Nardus. We hebben een druk najaar voor de boeg! De projectgroep die kijkt naar de toekomst van Nardus heeft...

Rechter: Zonder opdracht hoeft uitvaartondernemer mortuarium niet te betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitvaartondernemer in het gelijk gesteld die werd gedaagd door een mortuariumbeheerder. De mortuariumbeheerder bracht de uitvaartondernemer vorig jaar 135 euro in rekening voor mortuariumkosten. Maar er was geen opdracht gegeven door de uitvaartondernemer. De nabestaanden van de overledene gaven op 1 juni 2018 opdracht...

Nabestaanden zelf verantwoordelijk voor uitkering polis, aldus de ombudsman

De ombudsman voor de uitvaart heeft een aantal nieuwe uitspraken gepubliceerd. De uitspraak in dit artikel gaat over een nabestaande die haar uitvaartondernemer aansprakelijk stelt voor het feit dat de polissen minder uitkeren dan verwacht. Klaagster vindt dat de uitvaartverzorger haar verkeerde informatie gaf over de uitkering van de verzekeringspolissen....

Erkenning RI&E Uitvaartondernemingen verlengd

29 apr. 2019 Steunpunt RI&E heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie voor uitvaartondernemingen verlengd. Branchevereniging BGNU - initiatiefnemer van deze RI&E - is daarover uiteraard verheugd. Een RI&E voor alle uitvaartondernemingen De risico-inventarisatie en evaluatie voor uitvaartondernemingen is toegesneden op de risico’s die werknemers in de uitvaartverzorging lopen en kan door alle uitvaartondernemingen worden gebruikt....

Voor leden

Wanneer u als lid van Nardus inlogt op de site van Nardus, dan ziet u daar de kop "voor leden". Hierin vindt u diverse informatie die alleen voor leden is bestemd. Recent hebben we daar iets aan toegevoegd. Namelijk informatie over Van Wijk Uitvaartkisten. Er zijn prettige gesprekken met hen...

Nieuwe vereniging “VoorElkaar”

De uitvaartvereniging “de laatste Eer” uit Oostwold is niet meer, deze vereniging is gefuseerd met de uitvaartvereniging van Den Horn en Enumatil en Midwolde-Pasop-Lettelbert. Per 1 januari is er een nieuwe uitvaartvereniging VoorElkaar. Voor elke vereniging werd het steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen, wat...

Van de Bestuurstafel

Op 13 april is de Algemene Vergadering gehouden en heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2018. Albert Berends had enige tijd geleden aangegeven dat hij niet langer deel wil uitmaken van het Nardus bestuur en heeft op 13 april afscheid genomen. Helaas kon Albert niet aanwezig zijn en...

Nieuws van het secretariaat

Er ligt een heel nieuw jaar voor ons. Waarin u, ik en bijna iedereen weer plannen heeft gemaakt voor dit jaar. Wellicht blijft u rustig voortkabbelen, of hebt u grootse plannen. Soms moet je het bed eens even opschudden en geijkte paden verlaten of kijken of dat nog steeds het...

Van de Voorzitter

Van de Voorzitter, Snel, sneller, snelst.  Dit lijkt overal op van toepassing maar vooral op de tijd. De tijd raast aan mij voorbij. Zo zijn we alweer aanbeland in januari 2019. Allereerst wil ik alle leden van Nardus een gezegend, voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toewensen. 2019 wordt het jaar van...

Van de voorzitter

“De afgelopen jaren hebben wij al onze aandacht gericht op externe factoren zoals toezichthouders en de deskundigheidstoets van bestuursleden en hebben hierdoor te weinig aandacht gehad voor onze leden” Deze zin werd, tijdens de laatst gehouden vergadering van het algemeen bestuur,  uitgesproken door de penningmeester van de begrafenisvereniging waar ik...