Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

secretariaat Bond van Uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe:

Mw. B. Koopmans
Vaartweg 127
9423 RJ Hoogersmilde
0592-459606

verenigingen aangesloten bij de Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe zijn te benaderen via de website van de Drentse Bond.
Email : betsy.koopmans@home.nl
Website : Drentse Bond