Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Secretariaat Friese Federatie:

Ria Algra
Krússtrjitte 2
9041 BV Berltsum

verenigingen aangesloten bij de Friese Federatie zijn te benaderen via de website van de Friese Federatie.

Email : secretariaat@uitvaartfederatie.nl
Website : www.uitvaartfederatie.nl