Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

De tweede kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan Minister Dijsselbloem naar aanleiding van een groot aantal klachten rond de Wft-examens.

De klachten gaan ondermeer over: inhoudelijke klachten over examenvragen (70) klachten over onvoldoende aansluiting tussen lesstof en examens (38); klachten over inzage en of doorlooptijd tot definitieve uitslag (28) algemene klachten waaruit onvrede blijkt (35). In totaal zijn 75 vragen naar aanleiding van klachten sinds 3 februari herbeoordeeld. Circa een derde van die vragen werd […]