Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Eén CAO Uitvaartbranche

Op 21 augustus zijn vakbonden en werkgevers tot een onderhandelingsresultaat gekomen over één CAO voor de uitvaartbranche. De onderhandelingspartijen vinden dit een mijlpaal voor de branche. Er is een lange periode van intensief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.  De CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging en de CAO Crematoria zijn hiermee opgehouden te […]