Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Aandachtspunten jaarrekening

jaarverslag

Bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook bepaalde verenigingen en stichtingen vallen onder deze regel. De jaarrekening betreft het financieel verslag van uw organisatie (niet te verwarren met het jaarverslag). Het geeft in grote lijnen weer hoe uw organisatie het […]