Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU)

Jaarverslag 2019 SKLU

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties is aangesloten bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Voor de bij Nardus aangesloten verenigingen betekent dit dat zij aan kunnen kloppen bij dit instituut. Tot nu toe werden zaken behartigd door ombudsman mevrouw Marliz Schellekens.Op eigen verzoek beëindigt zij deze functie per maart 2020. In het voorjaar van 2020 zal een nieuwe ombudsman worden […]