Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

De nieuwe ARBOCATALOGUS voor de uitvaartzorg, nu beschikbaar!

Eind 2008 is door werkgeverspartijen gestart met de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de uitvaartzorg. Het doel was een Arbocatalogus te maken waarin de meest relevante risico’s worden benoemd en waarin een zo getrouw mogelijk beeld gegeven wordt van bruikbare arbobeleidsregels, goede praktijken, leidraden, maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s.

Dit document moet zonder moeite geraadpleegd kunnen worden door werkgevers en werknemers in de uitvaartbranche. De basis voor de te maken Arbocatalogus was de reeds bestaande Arbo-Infogids, de digitale RI&E voor de uitvaartzorg en beschikbare kennis en kunde.

Het resultaat, begin 2010, is een eenvoudig, laagdrempelig en praktisch te hanteren Arbocatalogus dat in de toekomst mogelijk verder uitgebreid kan worden na opgedane ervaring. Gezond en veilig werken is een verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Voor alle richtlijnen in de Arbocatalogus geldt dat de werkgever de juiste randvoorwaarden biedt en dat de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden kent en daarnaar handelt.

De catalogus richt zich expliciet op de partijen die betrokken zijn in de ‘CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging‘ en niet op gelieerde partijen als begraafplaatsen en crematoria. De Arbocatalogus voor de uitvaartzorg is vanwege de betrokkenheid van werknemersorganisaties een gezamenlijk product van de werkgeversorganisaties BGNU (van welke leden voorheen waren georganiseerd in VOU en NUVU) en NARDUS en de werknemersorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, en De Unie.

Aangezien de Arbocatalogus door het Ministerie van Sociale Zaken positief getoetst is, wordt deze door de Arbeidsinspectie gehanteerd als referentiekader bij de handhaving van de arbowetgeving in de uitvaartzorg.

De Arbocatalogus is voor ieder kosteloos te verkrijgen door het te downloaden.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.