Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nardus treedt toe tot bestuur NaVU

Op 26 januari jl. is het bestuur van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) uitgebreid met een vertegenwoordiger van Nardus. De bestuurszetel zal worden ingevuld door Akke Vrijmoeth, die ook voorzitter is van Nardus en directeur van de onderlinge uitvaartvereniging Mekander.
“NaVU is ontwikkeld als vakexamen voor de gehele branche”, aldus Matthijs de Gee, die interim voorzitter is van NaVU. “Daarom zijn wij erg blij dat er nu niet alleen een vertegenwoordiger van BGNU in het bestuur zit, maar ook iemand namens de tweede branchevereniging in de uitvaartzorg, Nardus.” Vrijmoeth: “Om de dienstverlening van Nardusleden aan hun leden te borgen, is al enige tijd geleden de Nardusnorm opgesteld en ingevoerd. In aansluiting daarop is Nardus bezig om op basis van de drie pijlers in de Nardusnorm, een cursusaanbod te ontwikkelen voor haar leden. Het principe van ‘werken zonder winstoogmerk door verenigingen’ komt dan nog beter tot haar recht”. De Gee vult aan: “de deelname van Nardus aan NaVU past ook goed bij de beweging in de branche om meer te gaan samenwerken en van elkaars ervaring en expertise te leren. Op die manier kunnen we, met behoud van ieders eigenheid, naar buiten toe meer als eenheid gaan opereren.”

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg staat open voor iedereen die zijn of haar vakbekwaamheid wil laten toetsen. Het maakt niet uit of je in dienst bent, ZZP-er bent of uitzendkracht. Ook mensen die nog niet als uitvaartverzorger werkzaam zijn kunnen bij NaVU terecht. Bovendien kunnen uitvaartverzorgers deelnemen aan het programma voor permanente educatie (PE), waardoor de vakbekwaamheid ook op de lange termijn kan blijven aansluiten bij de steeds weer veranderende eisen, wensen en verwachtingen van nabestaanden.

Het NaVU-examen staat onder toezicht van de Examenkamer, die onafhankelijk controleert of de kwaliteit van het examen en de organisatie daaromheen voldoet aan een aantal strenge normen.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.