Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Gebruik klantgegevens moet veilig en in het belang van de klant zijn

12-nieuws-maatregel-vergunningintrekking

Banken en verzekeraars moeten zich afvragen of het gebruik van klantgegevens in het belang van de klant is. Ook moeten zij zich afvragen of zij de veiligheid van de klantgegevens kunnen waarborgen. Dat zei AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren woensdag in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek ‘gebruik klantgegevens door banken’. De AFM volgt deze ontwikkeling op de voet, omdat er belangrijke raakvlakken zijn met het klantbelang, en met het vertrouwen van de consument in de financiële sector.

Het gebruik van klantgegevens door banken ligt gevoelig bij klanten. De AFM heeft daarom in maart een oproep gedaan aan alle banken om met de maatschappij in gesprek te gaan over het commercieel gebruik van gegevens van klanten. De banken hebben deze oproep inmiddels opgepakt.

“De grootste uitdaging voor de financiële sector de komende jaren is het opbouwen van een cultuur van veiligheid en eerlijkheid”, zo stelde Kockelkoren.“Klanten willen hun bank en verzekeraar eerlijk zien handelen, ook met hun persoonlijke gegevens. De risico’s en kansen die samenhangen met het commercieel gebruik van klantgegevens zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de klantgegevens worden gebruikt”.

Het is volgens de AFM-bestuurder primair aan de banken en verzekeraars om potentiële risico’s van het gebruik van klantgegevens per situatie goed in kaart te brengen en daarover open en eerlijk te communiceren met hun klanten. De toezichthouder zal alert zijn op mogelijke ongelijke behandeling van klanten. Kockelkoren: “Het gebruik van klant gegevens zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat iemand een hogere premie voor een verzekering moet betalen wanneer de financiële instelling ziet dat hij veel uitgeeft aan ongezonde of financieel onverantwoorde dingen. Maar andersom kun je je ook afvragen of het geen discriminatie is wanneer een ander juist korting krijgt vanwege een volgens de financiële instelling verantwoorde levensstijl.”

Het ligt voor de hand dat banken en verzekeraars dit soort plannen eerst met klanten bespreken voordat zij die vaststellen. Uiteraard moeten zij klanten om toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens.

“Banken en verzekeraars moeten hierbij te allen tijde het belang van de klant centraal stellen. Zij moeten bovendien na gaan wat de verwachtingen van hun klanten zijn bij het gebruik van dergelijke gegevens.” Kockelkoren stelde dat banken en verzekeraars daarnaast moeten overwegen hun klanten ook zelf te laten beschikken over de eigen klantgegevens. Hiermee wordt het voor klanten gemakkelijker om zich bij verschillende financiële dienstverleners te laten adviseren over financiële producten, bijvoorbeeld doordat zij een reeds  gemaakte inventarisatie kunnen meenemen naar een andere dienstverlener en zo bij verschillende financiële dienstverleners producten kunnen aanschaffen.

Naar aanleiding van vragen van Kamer leden gaf Kockelkoren aan dat binnen financiële ondernemingen geen scherp onderscheid bestaat tussen advies en product. De toezichthouder is alert op de manier waarop de klantgegevens gebruikt worden, bijvoorbeeld met het oog op advies of met het oog op het ontwikkelen van een nieuw product. Mogelijk kan ook de algemene zorgplicht hier in de toekomst een rol spelen.

Eventuele nieuwe organisaties die de Nederlandse betaalmarkt betreden, zoals bijvoorbeeld Google en Facebook, moeten zich uiteraard ook aan de Nederlandse regelgeving houden, benadrukte Kockelkoren.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.

uit: AFM nieuwsbrief

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.