Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Gedragsregels voor uitvaartkistenproducenten bijgewerkt

De bij de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) aangesloten uitvaartkistenproducenten en leveranciers hebben met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Gedragsregels Kistencommissie versie 2.1 opgesteld. Ten opzichte van de eerder (in september 2012) gepresenteerde Gedragsregels is de nieuwe versie verder bijgewerkt waardoor deze nog beter bruikbaar is.

Door de inzet van de in de VTU verenigde uitvaartkistenproducenten en leveranciers en de LVC is er met de Gedragsregels binnen de uitvaartbranche een breed draagvlak ontstaan. Met de Gedragsregels is er duidelijkheid met betrekking tot welke uitvaartkisten van welke materialen mogen worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die zijn aangesloten bij de LVC.

Nadere afspraken
Na de deregulering van het Lijkomhulselbesluit was er onder meer bij de LVC behoefte om met de uitvaartkistenproducenten en leveranciers nadere afspraken te maken omtrent de materiaalsoorten en constructiewijze van uitvaartkisten; aspecten die voorheen in het Lijkomhulselbesluit waren opgenomen. De LVC en de VTU zijn sindsdien op constructieve wijze continue in overleg over hoe de nieuwe Gedragsregels in de praktijk maximaal werkbaar zijn.

“Als LVC zijn wij met deze Gedragsregels 2.1 in staat onze leden adequaat te adviseren over de lijkomhulsels die veilig en respectvol kunnen worden gebruikt bij crematies,” aldus LVC-bestuurslid Roel Stapper.  “Door het proces in de afgelopen jaren is er duidelijkheid gekomen over de mogelijke materialen die voor een veilige en juiste crematie zorgen. Dat een houten uitvaartkist goed gecremeerd kon worden, was al langer voor een ieder duidelijk, nu is die duidelijkheid er ook voor een aantal andere materialen.”

Duidelijkheid voor iedereen
Peter van Wijk, voorzitter van de VTU vult aan: “Met de Gedragsregels is er nu echt duidelijkheid voor iedereen. Ook voor uitvaartkisten van riet en andere natuurlijke materialen is nu de lucht geklaard en kunnen deze, mits goedgekeurd na een proefcrematie, door iedere uitvaartondernemer worden aangeboden aan de Nederlandse crematoria die aangesloten zijn bij de LVC.”

Bij de Gedragsregels Kistencommissie 2.1 zit een zogenaamde ‘Materialenlijst’ waarin staat welke materialen – en in het bijzonder welke uitvaartkisten – zijn goedgekeurd voor crematie. Na een verantwoord verlopen proefcrematie in de daarvoor aangewezen crematoria kan de Materialenlijst voortdurend worden aangepast met de goedgekeurde uitvaartkist of in andere gevallen goedgekeurde materialen. Via het besloten deel van de LVC-website (www.lvc-online.nl) kunnen de leden van de LVC de meest recente versie van de Materialenlijst raadplegen.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.