Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nabestaanden worden opgezadeld met afwikkeling social media

88% van de Nederlanders heeft nog niks geregeld voor hun digitale nalatenschap.

BAARN – Nederlanders denken niet na over wat er moet gebeuren met hun social media profielen als ze er zelf niet meer zijn. Ze zadelen de nabestaanden op met het afhandelen van de online accounts op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Nuvema Uitvaartverzekering.

“De nabestaanden hebben naast hun verdriet ook een zware taak. Vaak is het niet duidelijk op welke sociale media de overledene actief was, wat er met het betreffende account moet gebeuren en hoe de nabestaanden toegang krijgt tot het profiel. Dit leidt soms tot pijnlijke situaties bij vriendschapssuggesties of verjaardagfelicitaties.” aldus Emile de Jong, directeur van Nuvema Uitvaartverzekering.

Uit het onderzoek van Nuvema Uitvaartverzekering blijkt dat 65% nog nooit heeft nagedacht over wat er met hun social media profielen moet gebeuren als men zelf is overleden. Als men dat wel doet wil ruim de helft alles volledig verwijderd hebben. Hiervoor moeten vooral de nabestaanden opdraaien, want 88% heeft zelf nog niks geregeld en men vindt dit met name een taak voor de nabestaanden.

Social Media Testament

Al in 2011 ontwikkelde Nuvema Uitvaartverzekering het Social Media Testament waarmee gemakkelijk kan worden aangeven wat er met de online profielen moet gebeuren na een overlijden. Op basis van het huidige onderzoek is het Social Media Testament verder ontwikkeld en ook gratis beschikbaar gesteld als Facebook App. Met een Social Media Testament weten de nabestaanden precies wat er met het digitale nalatenschap moet gebeuren.

Aanpassen en verwijderen door nabestaanden

Voor nabestaanden is het ingewikkeld om de online profielen van overleden personen aan te passen of geheel te verwijderen. Terwijl ruim 62% van de respondenten de nabestaande als de meest geschikte persoon ziet om dit te regelen. Daarom heeft Nuvema Uitvaartverzekering een ‘Handleiding aanpassen of verwijderen social media van overledene’ geschreven. Zo kunnen nabestaanden per sociaal netwerk het profiel wijzigen of verwijderen.

Digitale nalatenschap onbemind onderwerp

Hoewel social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn in Nederland steeds meer en intensiever gebruikt wordt, is het thema digitale nalatenschap nog niet bekend. In 2011 had 31,45% wel eens nagedacht over hun digitale nalatenschap op online sociale media. In 2013 is dat percentage met bijna 4% gestegen naar 35%.

In het eerste onderzoek uit 2011 gaf 61,2% aan alle accounts en informatie op social media het liefst verwijderd te zien na het overlijden. In 2013 is dat gedaald naar 53,70%. De daling van 7,5% is eigenlijk een verschuiving van de verantwoordelijkheid richting de nabestaanden. In 2011 liet 26,1% de keuze wat te doen met de online erfenis over aan de nabestaanden, in 2013 is dit gestegen naar 34,2%.

Overige resultaten

Van de Nederlanders die actief zijn op sociale media;

65,13% heeft nog nooit nagedacht wat er met zijn of haar online profielen moet gebeuren na hun dood.
53,70% wil dat alle accounts en informatie op social media compleet wordt verwijderd.
34,20% laat zijn eigen nabestaanden bepalen wat er met de online profielen moet gebeuren.
62,00% vindt dat de nabestaanden (zoals familie en goede vrienden) de aangewezen personen zijn om de digitale nalatenschap af te handelen.
35,80% regelt het liefst zelf zoveel mogelijk vooraf qua online erfenis.
87,90% heeft nog helemaal niks geregeld voor de digitale nalatenschap.
6,10% heeft zijn wachtwoorden en account opgeschreven en op een veilige plek bewaard.
5,40% heeft het wel eens informeel besproken met familie of vrienden.
Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek dat onderzoeksbureau Multiscope hield onder 1000 Nederlandse consumenten in opdracht van Nuvema Uitvaartverzekering.

Grote en moeilijke rol voor nabestaanden

Als we naar de resultaten van het onderzoek kijken blijkt dat nabestaanden een enorme rol spelen in het thema digitale nalatenschap. 34,2% vindt dat de nabestaanden bij een overlijden moet bepalen wat er met de accounts gebeurd en 62% vindt de nabestaanden de meest geschikte persoon voor het wijzigen of verwijderen van de sociale media activiteiten.

Van de nabestaanden wordt dus veel verwacht. En dat terwijl de nabestaanden in een emotionele tijd zitten waar ook veel dingen moeten worden geregeld met betrekking tot de uitvaart en erfenis. Daarnaast speelt natuurlijk ook mee dat het verwijderen en aanpassen van de verschillende social media account nog een lastige taak is. Veel verschillende instanties, ingewikkelde processen, verschillende eisen qua informatie en natuurlijk de communicatie met vaak buitenlandse organisaties. Meer bewustwording op dit vlak zal de positie en rol van de nabestaanden verbeteren.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich nog niet erg bewust zijn van het thema digitale nalatenschap en specifiek de vraag wat er moet gebeuren met de profielen op sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Omdat de meeste mensen die actief zijn op sociale media ook de nabestaanden hiervoor willen inschakelen en zelf nog helemaal niks hebben voorbereidt, komt er een grote zorg op de schouders van nabestaanden.

Met haar onderzoeken en het Social Media Testament hoopt Nuvema een bijdrage te leveren aan de bewustwording rond dit onderwerp. Uit ervaring blijkt dat niet nadenken over je digitale nalatenschap voor veel last voor nabestaanden zorgt. Het heeft als gevolg dat er op social media veel spookaccounts rondwaren, wat vervolgens weer kan leiden tot pijnlijke situaties rond vriendschapssuggesties, vriendschapsverzoeken en felicitaties.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.