Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

“Noaberschap in de lokale uitvaart” op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

logo-nationale-inventaris-immaterieel-erfgoed-nederland_gekniptElk jaar zijn er vier momenten waarop voordrachten voor plaatsing van een traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland getoetst worden door een onafhankelijke commissie. Als de ingediende plannen aan de gestelde criteria voldoen, kunnen ze geplaatst worden. De vraag is niet of een traditie uniek, eeuwenoud of typisch Nederlands is, het gaat erom dat een traditie dynamisch en levend is, dat er groep mensen achter zit die de traditie ziet als onderdeel van hun cultureel erfgoed en die activiteiten ontwikkelt om die traditie toekomst te geven.

Deze procedure is gebaseerd op de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, waarbij de beoefenaars van tradities een centrale rol spelen. De Nederlandse regering ondertekende dit verdrag in 2012 en wees het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aan om de uitvoering van dit verdrag te coördineren. Daarbij hoort ook de samenstelling van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Nardus heeft een aanvraag gedaan om op deze lijst te worden geplaatst met het “Noaberschap in de lokale uitvaart”.
Op 21 september kregen we hier een positief antwoord op.

We verwijzen u graag naar: http://immaterieelerfgoed.nl/tradities/details/noaberschap-in-de-lokale-uitvaart/112

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.