Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2020

Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020.

Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per
1 januari 2019) alsmede een eenmalige uitkering van 0,75% (juni 2018).

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid, reparatie 3e ww jaar, aanpassing regels voor roosters en werktijden alsmede het creëren van extra banen voor mensen met een beperking.

De verwachting is dat de ledenraadpleging eind april a.s. zal zijn afgerond waarna duidelijk zal zijn of er inderdaad een nieuwe CAO is voor de uitvaartbranche.

Heidi van Haastert

Voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgeversverenigingen BGNU, NARDUS en WVNC

( 06 – 82 15 82 90 )

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.