Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Solvency II, waar staan we nu?

De komende maanden biedt EIOPA een aantal technische standaarden en richtsnoeren ter consultatie aan de markt aan. Begin april start de consultatie van de eerste set technische standaarden. Miguel van den Heuvel is als beleidsmedewerker namens DNB actief betrokken bij de totstandkoming van de Europese regelgeving.

Miguel van den Heuvel

Op 11 maart is de Omnibus 2 richtlijn goedgekeurd door het Europees Parlement. In die richtlijn worden onder meer de rol van de nieuwe toezichtautoriteit EIOPA geregeld en de aanpassingen aan het raamwerk voor de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars. Met de goedkeuring van Omnibus II is een belangrijke stap gezet richting Solvency II.

Maar Solvency II is, volgens Van den Heuvel, met deze belangrijke stap nog niet af: ‘Komend jaar moet de regelgeving verder worden uitgewerkt om tot invoering van Solvency II te komen. Onder de richtlijn hangen de zogenaamde Delegated Acts, te vergelijken met een algemene maatregel van bestuur, en daaronder hangen weer technische standaarden en richtsnoeren (guidelines). Richtsnoeren zijn vergelijkbaar met beleidsregels en die komen van EIOPA. Veel van de Delegated Acts, de technische standaarden en richtsnoeren moeten nog nader worden uitgewerkt. Solvency II is pas klaar als alle onderliggende regelgeving klaar is.’ 

Consultatie
DNB is als één van de 27 partijen in EIOPA momenteel druk bezig met de uitwerking van de technische standaarden en de richtsnoeren. Daarbij probeert DNB natuurlijk het Nederlandse belang zo goed mogelijk in het oog te houden. ‘Alle belanghebbenden kunnen zich nu uitspreken over de eerste set technische standaarden. De consultatie die begin april start, gaat over aanvraagprocedures rondom bijvoorbeeld de interne modellen  en de ondernemingsspecifieke parameters. De consultatie duurt drie maanden en de set wordt in oktober definitief vastgesteld.’

Er moet dus nog het nodige worden uitgewerkt, maar dat betekent volgens Van den Heuvel niet dat verzekeraars niet aan de slag kunnen met hun voorbereiding op Solvency II. ‘Er is momenteel al veel wel duidelijk over de uiteindelijke vorm van Solvency II. Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt om ons voor te bereiden op Solvency II. Dat betekent echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. DNB en de sector zullen de komende tijd nog vol aan de bak moeten om de implementatie van Solvency II op tijd klaar te hebben.’

Via de EIOPA website kunt u goed op de hoogte blijven van de voortgang van Solvency II.

uit: DNB nieuws, 2 april 2014

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.