Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Uitvaartpolis oversluiten misleiding?

De AFM constateert een toenemend aantal meldingen van consumenten die het advies krijgen om hun bestaande uitvaartpolis over te sluiten. Uit de meldingen blijkt volgens de toezichthouder dat hier mogelijk sprake is van misleiding.

De AFM doet onderzoek naar een aantal adviseurs en bemiddelaars in uitvaartverzekeringen. MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V. zijn twee van de partijen die bij het onderzoek van de AFM zijn betrokken. De AFM zegt opvallend veel klachten over deze partijen te ontvangen. Normaliter brengt de toezichthouder tijdens een lopend onderzoek geen informatie naar buiten over individuele partijen.

Gepeperde rekeningen

Niet alleen het advies roept vragen op bij de consument, ook de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn onderwerp van discussie. "Ze worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten worden aan de adviseur of bemiddelaar. Ook zijn er meldingen over de (hoge) kosten die de consument moet betalen voor het advies dat hij krijgt. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de 350 en 500 euro", aldus de AFM. Daarnaast wekken de betreffende adviseurs tijdens hun gesprekken de indruk dat zij werkzaam zijn voor de partij bij wie de consument zijn uitvaartverzekering heeft afgesloten, terwijl dat niet zo is.

Zorgenkindje van de AFM

De uitvaartmarkt ligt al langer onder het vergrootglas van de toezichthouder. In 2011 publiceerde de AFM een rapport over de distributie van uitvaartverzekeringen. Dit onderzoek deed het nodige stof opwaaien. Een vervolgonderzoek in 2012 maakte duidelijk dat de onderzochte instellingen de aanbevelingen uit het rapport van 2011 hebben opgepakt en ten aanzien van deze aanbevelingen verbeteringen lieten zien. Het kon niet echter voorkomen dat de markt voor uitvaartverzekeringen ook in 2013 de bijzondere aandacht blijft vragen van de AFM.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.