Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Uitvaartverzekeraars leggen uitvaartwensen vast

Uitvaartverzekeraars hebben afgesproken dat de uitvaartwensen worden geïnventariseerd en vastgelegd, ten behoeve van de informatieverstrekking aan nabestaanden bij overlijden, en ook als basis voor adviesgesprekken. Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd.

De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door de adviseur van de verzekeraar, ongeacht of het een kapitaalverzekering of natura-uitvaartverzekering betreft. Als een onafhankelijke adviseur de verzekering sluit, zal de verzekeraar deze adviseur ondersteuning bieden bij het inventariseren en vastleggen van de klantwensen.

Het administreren van deze wensen is van belang om de klantbehoeftes een centrale plaats te geven bij het sluiten en doorlopend up-to-date houden van de uitvaartverzekering. In de zelfregulering die verplicht is voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars, hebben uitvaartverzekeraars eveneens een set regels opgesteld voor het verloop van adviesgesprekken. Zo zal tijdens advisering door de adviseur van de verzekeraar aandacht worden besteed aan de vraag of de consument voldoende middelen heeft om een uitvaart zelf te betalen en of hij bereid is dit geld ook hiervoor te gebruiken. Ook wordt nagegaan of de consument dit risico al dan niet wil afdekken via een financieel product en in hoeverre er behoefte is om nabestaanden zorg uit handen te nemen. Uitvaartverzekeraars zullen onafhankelijke adviseurs stimuleren om hier tijdens het adviesgesprek ook aandacht aan te besteden.

De afspraken met betrekking tot de uitvaartwensen maken onderdeel uit van het programma ‘VerzekeraarsVernieuwen’ en treden in werking per 1 september 2013.

 persbericht van het Verbond van Verzekeraars.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.