Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Adviseurs wijzen klanten op mogelijkheid van afkoop Yarden-polissen

De eerste financieel adviseurs beginnen hun klanten actief op de problemen bij uitvaartverzekeraar Yarden te wijzen. Voor sommige klanten is het mogelijk om hun polissen af te kopen. Yarden heeft een groot solvabiliteitsprobleem en krijgt het momenteel niet voor elkaar de polissen bij een sterkere verzekeraar onder te brengen. Volgens financieel adviseurs is het voor bestaande klanten daarom verstandig de polissen tegen het licht te houden.

Adviseurs wijzen klanten op mogelijkheid van afkoop Yarden-polissen

“In de dagbladen zijn onlangs de financiële problemen van uitvaartverzekeraar Yarden uiteengezet. In het kort komt het erop neer dat de verzekeraar voor 344 miljoen euro verplichtingen aan polishouders op haar balans heeft staan en daar maar voor 26% dekking voor heeft”, schrijft adviesbureau Geijsel Kroon aan zijn klanten. “Een kind begrijpt dat de verzekeraar vroeg of laat haar verplichtingen gewoonweg niet kan nakomen. Er moet en er zal iets gebeuren.”

Verzwakte financiële positie

Vorige week meldde het FD dat de financiële positie van Yarden zodanig is verzwakt dat polishouders zich zorgen moeten maken over hun uitkering. Yarden bevestigt desgevraagd dat de solvabiliteit onder druk staat als gevolg van onder meer de samenstelling van het polisbestand en de lage rente.

Op dit moment werkt de verzekeraar aan de versterking van haar buffers en heeft bij De Nederlandsche Bank een herstelplan ingediend om weer aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Uitvaarten worden volgens de verzekeraar nog gewoon uitgevoerd.

Zorgplicht

Geijsel Kroon vindt het zijn (zorg)plicht relaties erop te wijzen dat sprake is van problemen. Ook brengt het bedrijf bij relaties onder de aandacht dat volgens de actuele polisvoorwaarden een afkoopregeling van toepassing is. “Indien u bijvoorbeeld een polis heeft die langer dan 26 jaar loopt heeft u recht op een afkoopwaarde van 85% van de betaalde koopsom of 70% van de in totaal betaalde premies.”

Geen oproep tot afkoop

Als verzekerden massaal hun polissen afkopen, dan zou dat tot een bankrun kunnen leiden. Volgens het advieskantoor is hun bericht echter geen oproep de verzekeringen af te kopen. “Maar het is wellicht verstandig om uw polis er eens even bij te pakken en de voor u geldende voorwaarden te bestuderen. Op basis van de volledige informatie bent u wellicht beter in staat om de voor u juiste beslissing te nemen.”

Algemeen bekende informatie

Geijsel Kroon adviseert klanten actief over de stand van zaken bij Yarden. Of dit onderdeel van de zorgplicht is, is de vraag. Volgens Coen Fledderus van Polis Advocaten kan het in elk geval geen kwaad om klanten van informatie te voorzien. “Je hoeft er niet bang voor te zijn dat je onrechtmatig handelt als je informatie geeft. Al weet je als adviseur vaak net zoveel als je klant, omdat het om algemeen bekende informatie gaat.”

DNB zegt bij monde van woordvoerder Tobias Oudejans om wettelijke redenen niet inhoudelijk te mogen ingaan op de problemen bij Yarden. Wel geeft hij dat de DNB de solvabilteitsratio – bij Yarden ligt die op 26%, terwijl 100% de ondergrens is – van banken en verzekeraars altijd kritisch volgt. “En niet alleen wanneer sprake is van een lage solvabiliteitsratio. Ook wanneer die bijvoorbeeld in heel korte tijd zakt van 200 naar 180 of van 150 naar 100 kijken we wat er aan de hand is.”

Verzekeraars zijn verplicht om een buffer achter de hand te houden. Bovenop het in de toekomst uit te keren bedrag, is het noodzakelijk om een bepaald bedrag als buffer achter de hand te houden. Van de noodzakelijke buffer voor de lange termijn, die afhangt van onder meer de risico’s, heeft Yarden 26% achter de hand.

Yarden gaat niet in op vragen

Of bij Yarden al vragen zijn binnengekomen van polishouders over de financiële situatie, is onbekend. Ook is niet bekend of er polishouders zijn die hebben gekozen voor afkoop van hun verzekering. “Yarden gaat niet in op specifieke vragen van de pers”, aldus een woordvoerder van de uitvaartverzekeraar.

uit: AM-web

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.