Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Hou vol met handhaven coronamaatregelen

Corona - afstand houden
10 september 2020

Onderstaande boodschap van het bestuursteam Coronavirus geven wij graag aan u door.

Het bestuursteam Coronavirus is door het ministerie van Binnenlandse Zaken benaderd met het verzoek om het handhaven van de coronamaatregelen (nogmaals) onder de aandacht van de uitvaartbranche te brengen. Uiteraard doen we dat graag.

Als het coronavirus opnieuw oplaait, betekent dat opnieuw grote risico’s voor de gezondheid van kwetsbare mensen in onze samenleving en opnieuw grote druk op de zorg. Dit nog los van het feit dat nieuwe maatregelen ook voor nieuwe grote economische schade kunnen zorgen. Waar wij ons als uitvaartbranche vooral zorgen om maken is de impact op nabestaanden van meer restricties bij uitvaarten.

Uit de enquête die BGNU onlangs hield, bleek dat de uitvaartzorg zich veel moeite getroost om nabestaanden en belangstellenden te stimuleren om bij uitvaarten anderhalve meter afstand te bewaren. Daar zijn we heel blij mee! Gaat u daar a.u.b. mee door. Ook al voelt u zich soms meer ordebewaker dan uitvaartmedewerker, en hoe lastig het soms ook is: blijf maatregelen nemen om afstandhouden te stimuleren en blijf aan mensen vragen om afstand te houden.

Als uitvaartbranche hebben we samen de plicht om ons ervoor in te zetten dat nabestaanden zich aan de afstandsregel houden. Degene die de regie over de uitvaart heeft, is het eerste ‘uitspreekpunt’ voor “Wilt u a.u.b. afstand houden?”, maar dat betekent niet dat uitvaartbegeleiders er alleen voor staan: zij mogen rekenen op een goede samenwerking met de medewerkers van crematoria en begraafplaatsen.

Namens het bestuursteam coronavirus drukte ik u drie weken geleden op het hart om de coronamaatregelen, inclusief de anderhalve meter afstand, strikt na te leven en dat ook onder de aandacht van nabestaanden en belangstellenden te brengen, en dat doe ik nu dus weer. Maakt u zo nodig afspraken met uitvaartlocaties over het aanspreken van nabestaanden en belangstellenden als zij de coronarichtlijnen niet naleven.

Het is en blijft belangrijk dat we samen voorkomen dat de overheid zich opnieuw genoodzaakt ziet om beperkende maatregelen op te leggen waar niemand op zit te wachten; wij als uitvaartbranche niet, maar zeker nabestaanden niet.
Nogmaals: Dank!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuursteam coronavirus,
Jaap Blaak

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.