Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Minister Ollongren wil Wet op de Lijkbezorging vernieuwen

Na een eerder voorstel van D66-parlementariër Monica den Boer om de Wet op de Lijkbezorging te vernieuwen, heeft nu ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer hierover. ‘Ik stel voorop dat ik positief sta tegenover het mogelijk maken van nieuwe vormen van lijkbezorging,’ schrijft de minister. ‘In dit kader kwam resomeren al aan bod in een Algemeen Overleg en correspondentie met uw Kamer. In 2017 is een onderzoek afgerond naar het draagvlak voor resomeren onder de Nederlandse bevolking. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen mij in de gedachte dat het toestaan van nieuwe technieken niet zal leiden tot zwaarwegende bezwaren in de samenleving, voor zover de keuzevrijheid is gegarandeerd.’

Het ontbreken van maatschappelijk bezwaren is volgens Ollongren echter geen vrijbrief voor de introductie van nieuwe uitvaarttechnieken. De minister wil daarom werken aan een zorgvuldig beoordelingsproces om te toetsen of een lijkbezorgingstechniek toelaatbaar is als het gaat om milieuveiligheid of arbeidsomstandigheden. De Gezondheidsraad heeft van het ministerie de opdracht gekregen een advies uit te brengen over een daarvoor geschikt beoordelingskader.

Wetsvoorstel
Het advies van de Gezondheidsraad wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. De minister geeft aan tot die tijd te zullen werken aan een wetsvoorstel dat voorziet in verschillende wijzigingspunten in de Wet op de Lijkbezorging. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de verkorting van de ophaaltermijn voor urnen, aanpassing van de bepaling dat een uitvaart na 36 uur en binnen 6 werkdagen na overlijden moet plaatsvinden, vereenvoudiging van de regels voor niet opgehaalde crematie-assen en meer vrijheid voor begraafplaatsbeheerders als het gaat om het bepalen van grafrechten.

De volledige brief van de minister is hier te lezen.

uit: uitvaartmedia.com

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.