Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Mr. M.E.T. Schellekens nieuwe ombudsman uitvaartwezen

Door het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is mevrouw mr. M.E.T. Schellekens per 15 december 2014 benoemd tot ombudsman.

“Wij zijn zeer verheugd dat wij mevrouw Schellekens bereid hebben gevonden om deze belangrijke functie te aanvaarden,” aldus bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk. “Het opvolgen van een icoon als Gerrit Morren is niet eenvoudig en wij zijn blij dat we in de persoon van Marliz Schellekens iemand hebben gevonden die deze uitdaging zeker aankan”.

Marliz Schellekens is al meer dan tien jaar actief als ombudsman en conflictbemiddelaar. De andere reden dat zij als ombudsman Uitvaartwezen werd aangesteld is omdat zij inzicht in mensen heeft en juridische kennis op diverse terreinen. Daardoor combineert zij een onafhankelijke blik met zicht op de juridische en menselijke mogelijkheden van de uitvaartbranche. Mevrouw Schellekens is enthousiast om zich in te kunnen zetten voor het uitvaartwezen. “Ik heb veel respect voor de manier waarop uitvaartleiders van elke uitvaart een persoonlijk afscheid trachten te maken. Zij proberen de wensen van de overledene en van nabestaanden te realiseren in een kort tijdsbestek. Omdat er veel druk op dat laatste afscheid zit en nabestaanden vaak in een emotionele achtbaan zitten kunnen er misverstanden ontstaan. Helaas komen er ook fouten voor. Dan is het goed dat zowel de nabestaanden als de uitvaartondernemer een beroep op de onafhankelijke ombudsman kunnen doen als zij er samen niet uitkomen”.

Schellekens vindt het van belang dat de ombudsman Uitvaartwezen goed luistert en onderzoekt of beide partijen met een klein zetje toch nog samen een oplossing vinden. “Daarbij kan de ombudsman een stimulerende rol spelen”. Lukt een gezamenlijke oplossing niet dan legt de ombudsman een bindend advies neer. Mevrouw Schellekens vindt dat de uitvaartbranche ‘lef’ heeft om een onafhankelijke ombudsman aan te stellen die met een kritische blik naar de uitvaartbranche kijkt. “Dat houdt namelijk in dat de branche zich kwetsbaar opstelt en bereid is om van haar fouten te leren. De consument krijgt daarmee een waarborg voor goede dienstverlening.

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet.

De Ombudsman is onafhankelijk en wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie doet de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak.

Van de zijde van de uitvaartbranche zijn aangesloten:

  • Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC)
  • Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU)
  • Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG)
  • Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)
  • Per 1 januari 2012 is ook Nardus (Samenwerkende Uitvaartorganisaties (zonder winstoogmerk)) bij het Klachteninstituut aangesloten.
  • Ook klachten over uitvaartondernemers die beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg (maar niet zijn aangesloten bij de BGNU) kunnen door de Ombudsman in behandeling word

overgenomen uit: uitvaart.nl

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.