Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nieuw coronahandvat voor werknemers in de uitvaartbranche

kerkhof

Deze instructie is een leidraad voor werknemers in de uitvaartbranche

Contact met andere uitvaartprofessionals

Probeer zoveel mogelijk “op afstand” te regelen. Moet je toch met een collega in een ruimte zijn, probeer dan minimaal 1,5 meter afstand te houden en was je handen regelmatig.

Contact met nabestaanden

Het contact met nabestaanden verloopt in principe telefonisch. Uitvaartverzorgers hebben alleen op de dag van de uitvaart persoonlijk contact met de nabestaanden.

Vraag aan nabestaanden:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Geef aan waarom je dit vraagt:

 • Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Ook jij en je collega’s willen daaraan een bijdrage leveren.
 • Het werk in de uitvaartbranche moet – net als dat in de zorg – door kunnen gaan. Het is daarom extra belangrijk dat jij en je collega’s zich goed kunnen beschermen, zodat jullie kunnen blijven klaar staan om nabestaanden goed te helpen.

Moet je persoonlijk contact met nabestaanden hebben:

 • Verzoek alle aanwezigen om 1,5 meter afstand van je te nemen.
 • Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
 • Verricht daar je gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.
 • Stop beschermende kleding en PBM-en in een plastic zak en neem die mee.
 • Reinig direct je handen met desinfecterende handgel.

Informeer nabestaanden over het hygiëne protocol in het uitvaartcentrum / crematorium dat geldt de genodigden bij de plechtigheid en condoleance:

 • Wie ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts heeft, moet thuis blijven.
 • Blijf ook thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten.
 • Houd anderhalve meter afstand t.o.v. de andere aanwezigen in het crematorium/uitvaartcentrum die niet tot uw huishouden behoren.
 • Voor genodigden geldt: kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de plechtigheid.
 • En kom alleen als u genodigd bent.
 • Minderjarige kinderen en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar het crematorium/uitvaartcentrum vergezeld worden door een volwassene.
 • Was uw handen bij binnenkomst.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

Overledenen verzorging

De overledene wordt verzorgd zonder dat de nabestaanden daarbij aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat te veel mensen dicht op elkaar staan.

Uitvaartplechtigheid

Houd als uitvaartprofessional ook op de dag van de uitvaart 1,5 meter afstand tot de nabestaanden en tot andere professionals.
Er mogen maximaal 30 personen deelnemen aan de uitvaartplechtigheid die ook dan 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden:

 • Zo is er voldoende ruimte om afstand te bewaren zodat de nabestaanden, belangstellenden en professionals beschermd zijn.
 • Hoe minder mensen, hoe kleiner het besmettingsrisico.
 • In de huidige tijd mag niemand zich gedwongen voelen om zijn medeleven te betuigen door een uitvaartplechtigheid bij te wonen.

Uitvaartcentra, begraafplaatsen, crematoria

 • Zorg voor de uitvaartplechtigheid dat de locatie beschikt over 30 zitplaatsen met 1,5 meter afstand.
 • Uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria zien streng toe op naleving van de richtlijnen en laten grotere gezelschappen niet toe.
 • 24-uurskamers mogen gebruikt worden. Uitvaartprofessionals betreden de kamer alleen als de nabestaanden niet aanwezig zijn.
 • De kist wordt niet geschouderd of gedragen, maar op een baar op wielen begeleid naar het graf. Daarbij zijn maximaal 4 “dragers” aanwezig, die maximaal afstand van elkaar houden.
 • De nabestaanden kunnen niet helpen bij het laten zakken van de kist in het graf. De dragers laten de kist zakken. De familie staat daarbij op tenminste 1,5 meter afstand.
 • Er mag maximaal 1 nabestaande aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven. Dit onder voorbehoud dat de ovenruimte het mogelijk maakt dat deze persoon 1,5 meter afstand van de crematoriummedewerkers houdt.
 • De crematie-as mag door 1 persoon worden opgehaald bij het crematorium. Bij het ophalen van de crematie-as houdt de crematoriummedewerker 1,5 meter afstand en zet de asbus neer, waarna de ophaler die kan oppakken.
 • Asverstrooiïng kan plaatsvinden in bijzijn van maximaal 30 genodigden. Zij houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de medewerker.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.