Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

logo_nardus_bordje

Inleiding

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voltooiing van de gedragscode van Nardus. De onderdelen uitvaart financiering en bestuur die worden toegevoegd zijn inmiddels een aantal malen uitgebreid besproken in de bestuursvergaderingen.

Daarbij kwamen recent de juridische status van de gedragscode en eventuele juridische consequenties aan de orde. Om zeker te stellen dat we qua inhoud en werkwijze op de goede manier met de gedragscode omgaan heeft Nardus juridische ondersteuning gezocht bij een advocaat die gespecialiseerd is in de financiële dienstverlening. Afgelopen dinsdag hebben wij de conclusies met elkaar kunnen bespreken.

Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde?

De situatie is nu zo dat Nardus aan de hand van een aantal documenten bepaalt of een vereniging voldoet aan de gedragscode en daarvoor het certificaat krijgt. De bedoeling van Nardus was om ongeveer eens per drie jaar een her controle te doen. Het certificaat heeft de waarde van een soort diploma.
Deze systematiek blijkt juridisch niet houdbaar. De advocaat heeft ons geadviseerd om te kiezen voor een systeem waarbij Nardus niet controleert, maar adviseert en ondersteunt.

Hoe gaan we nu verder?

De inhoud van de code zoals we die met elkaar hebben vastgesteld verandert niet. We zullen deze in de najaarsvergadering van Nardus aan de leden voorleggen en vaststellen.

Vanaf die vergadering stellen we de gedragscode, die in feite bestaat uit een set van afspraken en regels waaraan wij onszelf willen houden, aan elke vereniging beschikbaar.

  • Verenigingen kunnen ervoor kiezen om te werken volgens deze code
  • Lichten ZELF hun vereniging en werkwijze door aan de hand van de code
  • Stellen vervolgens zelf vast in hoeverre ze werken op de voorgeschreven wijze

Als het bestuur van een vereniging van mening is dat de vereniging zich houdt aan de gedragscode kunnen zij dat aangeven bij Nardus. Het bestuur ondertekent de Nardus bijbehorende verklaring als bezegeling van de afspraak die zij met hun leden en met Nardus maken.

De gedragscode wordt integraal op de website van de vereniging geplaatst zodat leden kunnen zien aan welke afspraken en regels de vereniging voldoet.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.