Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Afscheid Dagelijks Bestuurslid Henk Dekker

Tijdens de Algemene Vergadering van Nardus op 21 april j.l. in Nijkerk heeft Henk Dekker afscheid genomen van het bestuur. Henk heeft enkele jaren zitting in het bestuur gehad waarin hij zijn jarenlange ervaring vanuit het Drentse heeft ingebracht om voor Nardus iets te kunnen betekenen. Het laatste jaar heeft hij samen met de twee andere leden van de Gedragscode commissie, José Groot en Anno Westra, de beoordeling van de aanvragen voor de Gedragscode ter hand genomen.

Henk heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Samen met zijn vrouw maakte hij de afspraak om het bestuurswerk, ook het voorzitterschap van de Drentse Bond van Uitvaartverenigingen, op een lager pitje te zetten en vooral tijd vrij te willen maken voor heelveel leuke dingen welke ze samen kunnen doen.

Tijdens de ALV heeft voorzitter Leen van Loosen Henk bedankt voor zijn jarenlange inzet en hem als blijk van dank een bos bloemen uitgereikt. Henk Dekker gaf aan zich altijd zeer betrokken te hebben gevoeld met de uitvaartverenigingen. Hij sprak de wens uit dat zijn plek in het bestuur van Nardus spoedig opnieuw weer ingevuld zou worden. Tot slot bedankte Henk een ieder die hem het vertrouwen gaf om zijn bestuurswerk voor Nardus te hebben kunnen doen!

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.