Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Risico Inventarisatie & Evaluatie op televisie

Welke risico’s lopen medewerkers in uw bedrijf? En belangrijker: wat doet u eraan om die risico’s te verkleinen? Een register voor de uitvoering en registratie van de Risico Inventarisatie & Evaluatie helpt bij het beantwoorden van deze vragen. En nu krijgt het aandacht op televisie.

Iedere werkgever met medewerkers moet volgens de Arbowet een Risico Inventarisatie & Evaluatie hebben, kort gezegd een RI&E. Daarin zijn de risico’s geïnventariseerd, staat beschreven hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoe groot de gevolgen zijn. Daarbij hoort een actueel plan van aanpak met maatregelen om de gevonden knelpunten op te lossen. De RI&E bestaat al zo’n 20 jaar, maar te weinig bedrijven zijn zich ervan bewust, of houden het document niet actueel.

Register biedt hulp

De Vries Lentsch bedacht in 2015 het RIE-register; een website die helpt bij het opstellen van een RI&E en het actueel houden ervan. Is er hulp nodig? Dan kunnen ondernemers via het register een deskundige bij hen in de buurt vinden. “Een actuele RI&E helpt bij het voorkomen van ongevallen, verzuim en schades. Ook kunnen hiermee veel kosten en mogelijke claims bij verzekeringen voorkomen worden.” Omdat het belang groot is – naar schatting kent Nederland 300.000 bedrijven waar het niet of niet goed geregeld is – besteedt nu ook het programma Ondernemend Nederland (rtl4) aandacht aan het onderwerp. Inmiddels is er de uitzending met uitleg over het RI&E uitgezonden. Volgende afleveringen:

 • Zaterdag 23 januari 13.25 uur, over het ontstaan en het belang van het RIE-register
 • Zaterdag 6 februari 13.25 uur: over het belang van het inschakelen van deskundige hulp bij het uitvoeren van de RI&E.
 • Zaterdag 20 februari, 13.25 uur: over veiligheidsmaatregelen vanuit de RI&E bij het werken op een risicovolle locatie.

Lees ook meer op: www.rie-register.nl.

Voordelen van het RIE-register en hoe het werkt.

 1. U kunt altijd over uw RI&E beschikken en deze online beheren;
 2. Vanuit het RIE-register wordt u periodiek herinnert aan het bijwerken en actueel houden van uw RI&E;
 3. Collega bedrijven, potentiële opdrachtgevers en andere belanghebbenden, kunnen zien dat u aan de wettelijke eis voldoet en veiligheid voldoende aandacht geeft;
 4. U kunt gebruik maken van de Arbo-professionals die aan het RIE-register verbonden zijn. Zij kunnen u helpen bij het uitvoeren of updaten van de RI&E en, indien nodig, het toetsen ervan.
 5. Uw bedrijf is zowel regionaal als landelijk vindbaar en wordt via publicaties in vakbladen, kranten en aan Arbo -en veiligheid gerelateerde websites, positief onder de aandacht gebracht.

 

Maak GRATIS een account aan. Alle bedrijven die zich in 2015 registreren, maken gratis gebruik van deze voordelen!

Logo uploaden in JPG bestand, bedrijfsgegevens invullen en contactpersoon. RI&E document uploaden. Dit RI&E document komt op een besloten deel van de site. Alleen via uw eigen, zelf gekozen code, kunt u deze online beheren.

Informatie en het stappenplan voor het geval u nog niet beschikt over een RI&E:

Het zelf uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een Plan van aanpak is voor u als ondernemer geen dagelijkse bezigheid. Vaak gebeurt het tussen de werkzaamheden door. Ook kent een ondernemer zijn eigen bedrijf zo goed dat het lastig is om echt objectief te zijn. Dit betekent dat lang niet alle risico’s in beeld komen omdat er gewenning is aan situaties, machines en werkwijzen. Ook kan het zijn dat u denkt dat u een goede RI&E heeft en tijdens een bezoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) wordt uw RI&E “onvolledig” bevonden. U riskeert daardoor alsnog een boete. Onderstaand de eerste stappen op weg naar een RI&E: ook voor uw bedrijf

 1. Bestaat er voor uw branche een erkende RI&E?

Voor de uitvaartbranche is er een erkende RI&E . Deze kunt u downloaden.

 1. Welke gevaren en risico’s vragen aandacht?

Dit gebeurt via de vragenlijst (inventarisatie) waarmee iedere RI&E begint. U kunt hier al een indruk krijgen van de aandachtspunten. Hier kunt u zelf al belangrijk voorwerk mee doen. Betrek hier ook uw medewerkers bij. U kunt ook meteen besluiten om deskundige hulp in te schakelen via een Arbo professional van het RIE-register.

 1. Vind ondersteuning voor uw RI&E.

Via deze website kunt u in uw eigen regio ondersteuning vragen bij de (verdere) uitvoer van de RI&E voor uw bedrijf. Zoek bij voorkeur een deskundige die ervaring heeft in uw branche. Dit praat makkelijker en bovendien kunt u voor eventuele knelpunten een doelgerichte en praktische oplossing verwachten.

 1. Registreer uw RI&E.

Maak een account aan op www.rie-register.nl en beheer uw RI&E online. Wel zo gemakkelijk en u ontvangt jaarlijks bericht wanneer het tijd is om uw RI&E te controleren.

Met een actuele RI&E voldoet u aan de Arbo-wet en werkt u actief aan goede en veilige arbeidsomstandigheden.

Gevolgen van geen (actuele) RI&E :

 1. U overtreedt de Arbo-wet
 2. Bij een bezoek van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) of bij een ernstig ongeval volgt een boete. Deze boete is vele malen hoger dan de kosten van een RI&E
 3. Risico’s blijven onopgemerkt, dit kan grote (financiële) gevolgen hebben
 4. Als risico’s niet in kaart worden gebracht en aangepakt zal dat betekenen dat u te maken heeft met meer ongevallen, schades en verzuim.
 5. U betaalt mogelijk een onnodig hoog eigen risico bij uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering omdat risico’s in uw bedrijf niet aantoonbaar worden aangepakt
 6. U geeft een slecht signaal af naar uw medewerkers i.v.m. het niet voldoen aan de zorgplicht.

Belangrijk aandachtspunt: Een RI&E is pas compleet en geldig als hierbij een ingevuld Plan van aanpak zit. Hierin moeten de maatregelen zijn opgenomen om gevonden knelpunten op te lossen, er moet een daarvoor verantwoordelijke persoon zijn aangegeven en een datum waarop de actie gerealiseerd moet zijn.

 

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.