Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Uitvaartbranche treft maatregelen tegen Coronavirus

lege terrassen a.g.v. Coronavirus

Zondag 15 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen tegen het Coronavirus aangekondigd. Alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april de deuren.

Het bestuursteam Coronavirus, bestaande uit bestuursleden van de brancheorganisaties BGNU, LOB, LVC, Nardus en een Arbocoördinator heeft naar aanleiding hiervan dringende adviezen opgesteld.

We beseffen terdege dat dit zeer indringende maatregelen zijn die botsen met de behoefte om samen te zijn en troost bij elkaar te zoeken bij het overlijden van uw dierbare. Mogen de uitvaartverzorgers die werken voor onze verenigingen toch rekenen op uw begrip en medewerking in deze onwerkelijke, moeilijke situatie.

Dringende adviezen Uitvaartbranche tegen Coronavirus

 • De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.
 • De geplande uitvaartplechtigheden voor dinsdag en verder dienen teruggebracht te worden tot personen van de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.
 • De grootte van het gezelschap bij de uitvaartplechtigheid en condoleancebezoek (op last RIVM) mag maximaal 30 personen bedragen.
 • Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie/thee geschonken en is er geen nazit.
 • Van alle deelnemers aan de plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De uitvaartverzorger vraagt de opdrachtgever de gemaakte afspraken per e-mail voor akkoord te bevestigen.

Voorschriften RIVM

Op de RIVM-website vindt u een vraag-en-antwoordrubriek, onder andere over postmortale zorgverlening. Deze rubriek wordt nog aangevuld met een instructie voor het contact met nabestaanden in hun thuissituatie (ophalen en overbrengen). Vooruitlopend hierop adviseert het bestuursteam Coronavirus uitvaartverzorgers tijdens het meldingsgesprek deze vragen te stellen:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen? Mocht de melder hierop positief antwoorden, tref dan bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:
  • Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen.
  • Ga zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
  • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand.
  • Reinig direct uw handen met handengel.

1 Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

2 Crematorium en Begraafplaats

Wij wijzen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de RIVM-richtlijnen strikt opvolgen. Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

3 Tot slot

Zodra de RIVM met nieuwe en/of aanvullende informatie komt, plaatsen wij dat op deze site.

Zie ook de websites van:

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.